Overeenkomsten tot verrichten van werk

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Overeenkomsten tot verrichten van werk Door Mind Map: Overeenkomsten tot verrichten van werk

1. Payrollovereenkomst - komt vooral voor binnen bedrijven/afdelingen waar mensen makkelijk te vervangen zijn - komt ook voor bij bedrijven die veel met piek- en dalmomenten te maken hebben

2. Arbeidsovereenkomst - meest gebruikelijke vorm van overeenkomst tot verrichten van werk - komt voor in private en semi-publieke sector

3. Flexibele arbeidsovereenkomst, w.o. aovk m.u.p. en min-max-contract - bij bedrijven waar sprake is van piek- en dalmomenten - (bij)baantjes in bijvoorbeeld supermarkt - daar waar gewerkt wordt met een "vervangingspool", denk aan de zorg

4. Overeenkomst van opdracht - wanneer een dienst of niet stoffelijk product wordt gekocht - geen gezagsverhouding - consultancy, interimwerk, maar ook bijv. architectuur

5. Aanneming van werk - wanneer een stoffelijk product wordt gekocht - klassieke aannemers in de bouw

6. Uitzendovereenkomst - tijdelijke vervanging of tijdelijke extra kracht - seizoensarbeid - komt in iedere branche voor

7. Detacheringsovereenkomst - tijdelijke vervanging of tijdelijke extra kracht - meestal hoger geschoold dan uitzendkrachten

8. Stage-overeenkomst - werkervaringsplek voor studenten tijdens studie - komt vrijwel overal voor

9. Leer-/werkovereenkomst - veelal bij BBL-studies: werken en leren tegelijk - denk aan BBL-studies in de zorg

10. Aanstellingsbesluit - komt voor bij ambtenaren