Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Beroepsgeheim Door Mind Map: Beroepsgeheim

1. Artikel 458 van het Strafwetboek

2. Het belang van het individu, dat zijn geheimen aan een welbepaalde vertrouwenspersoon heeft toevertrouwd,

3. Schending = Misdrijf

4. A. Een welbepaalde dader B. Een bekendmaking C. Van een beroepsgeheim D. Met opzet gepleegd E. Buiten de gevallen van getuigenis in rechte en van verplichte bekendmaking.

4.1. a.

4.1.1. Artikel 458 van het strafboek Het gaat om geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers en vroedvrouwen met andere woorden: om de medische sector

4.2. b.

4.2.1. Kan mondeling of schriftelijk zijn

4.3. c.

4.3.1. “geheimen die hun zijn toevertrouwd”

4.4. d.

4.4.1. strafbaarheid indien de dader onvoldoende voorzorgen heeft genomen

4.5. e.

4.5.1. ≠schending bij het geroepen om in rechte te getuigen

5. Bekendmaking

5.1. De getuigenis in rechte

5.2. De wettelijke spreekplicht

5.3. Minderjarige slachtoffers van bepaalde misdrijven

5.4. De noodtoestand

5.5. Het recht van verdediging

5.6. Opheffing door de geheimgerechtigde?

6. Gestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en geldboete vzn 100 frank tot 500 frank