Performance Support Flex Level (gedeeld)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Performance Support Flex Level (gedeeld) Door Mind Map: Performance Support Flex Level (gedeeld)

1. Curriculum ontwikkelen

1.1. Kaders van CZO Flex Level vertalen naar de eigen context (mogelijke stappen: Visie op leren (rondom EPA's) analyseren en vertalen naar de eigen context/organisatie. landelijk kader (architectuur/CZO-eisen/onderwijsmodel (onderwijs- en toetsmethoden) vertalen)

1.1.1. veilige leeromgeving borgen

1.1.2. zorgdragen voor transfer theorie/praktijk

1.1.3. aandacht besteden aan leren en motivatie theorieën en waarderend leren

1.1.4. ontwikkelen traject doorlopende leerlijn, schetsen loopbaanmogelijkheden, afstemming op scholingsplan medewerkers (accreditatie, bezoek symposia, etc.)

1.2. Kaders van CZO Flex Level doorgronden

1.2.1. 1. De Stappen

1.2.1.1. Visie lezen en bekijken

1.2.1.2. EPA bibliotheek bekijken (jouw vakgebied)

1.2.1.3. Opleidingsarchitectuur lezen

1.2.1.4. Afspraken rondom modernisering toezicht lezen

1.2.2. 2. Taakondersteunend

1.2.2.1. Lijstje vragen van VBG

1.2.2.2. Link naar aparte EPA bibliotheken

1.2.2.3. Rapport rondomToezicht

1.2.2.4. Escape Box

1.2.3. 3. Achtergrondinformatie

1.2.3.1. Filmpje met uitleg EPA

1.2.3.2. website CZO Flex Level

1.3. CZO Flex Level vertalen naar eigen context

1.3.1. Stappen

1.3.1.1. Bespreek CZO Flex Level met collega's uit de praktijk

1.4. informatie EPA's en ontwerpprincipes (EPA-sets, toetsing werkplek en theorie, ..) delen met betrokkenen, vanuit PS-gedachte; informatie- en communicatieplan maken)(

1.4.1. taak: samenstellen van een bouwteam praktijk en theorie

1.4.2. 70-20-10 werkplekleren/ assessment klinisch redeneren toepassen in alle contexten

1.5. praktijkleerroute ontwerpen en inrichten (lokaal en regionaal) op alle niveaus: student (hoe werk ik aan een EPA?), werkbegeleider (wat verandert qua begeleiding?), opleidingsfunctionaris, ...

1.6. rollen, taken en verantwoordelijkheden vaststellen (vormen van een representatieve werkgroep?), incl. rol beroepsvereniging

1.7. PDCA- kwaliteitscyclus /evaluatiecriteria opstellen (jaarlijks actualiseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau)

1.7.1. kwaliteitsborging toepassen instelling/ onderwijs landelijk

2. Inrichten en borging begeleidingslijn

2.1. Visie op leren vertalen naar een begeleidingslijn

2.1.1. afspraken maken rondom cocreatie en afstemming theorie- en praktijkopleiding; werkplekleren optimaliseren

2.2. rollen, taken en verantwoordelijkheden vaststellen (theorie aanbieder/leerhuis, koppeling met strategisch opleidingsbeleid, docenten en opleiders (leerhuis/afdeling), managers (faciliteren)

2.3. EVC-procedure inrichten, incl. mogelijkheden individualiseren

2.3.1. aantoonbare bekwaamheid faciliteren

2.3.2. het ontwerpen van peerteaching, klinisch redeneren, jobaids, intervisie, peerassessments, en performance support

2.4. leer- en begeleidingvormen uitwerken die passen bij de visie

2.4.1. volgsysteem ontwerpen v.w.b. voortgang student en portfoliostructuur opzetten

2.5. opleiden en begeleiden van (werk-)begeleiders (5 moments of need)

2.5.1. aanbieden teach the teacher-course voor zittende en nieuwe begeleiders

3. Inrichten en borging beoordelingslijn

3.1. Toetsmethodiek beschrijven

3.1.1. Stappen

3.1.1.1. Team samenstellen van praktijk en theorie

3.1.1.2. Handleiding 'Begeleiden en bekwaamverklaren bij Epa's' lezen

3.1.1.3. Methodemix uitwerken a.d.h.v. Epa-beschrijvingen

3.1.2. Taakondersteunend

3.1.2.1. Handleiding 'Begeleiden en bekwaamverklaren bij Epa's'

3.1.2.2. Epa-omschrijvingen

3.1.3. Achtergrondinfo

3.1.3.1. Verwijzing naar Oog

3.1.3.2. From case-based to entrustment-based discussions (Olle ten Cate and Reinier G Hoff)

3.2. Toetsmethodiek formaliseren

3.2.1. Stappen

3.2.1.1. Procesafspraken maken rondom bekwaamverklaren

3.2.1.2. OER actualiseren

3.2.2. Taakondersteunend

3.2.3. Achtergrondinfo

3.3. Beoordelaars instrueren

3.3.1. Stappen

3.3.1.1. Werven en selecteren ervaren/ nieuwe beoordelaars

3.3.1.2. Trainen

3.3.1.3. Informeren overige betrokkenen

3.3.2. Taakondersteunend

3.3.2.1. Trainingshandleiding Ervaren beoordelaars

3.3.2.2. Trainingshandleiding Nieuwe beoordelaars

3.3.2.3. Escape Box

3.3.3. Achtergrondinfo

3.3.3.1. Profiel van werkbegeleiders

4. Rollen

4.1. Ontwerper/ontwikkelaar

4.2. Werkbegeleider

4.3. Manager

4.4. Leerhuismanager