Het leven van Augustus 16-25

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Het leven van Augustus 16-25 Door Mind Map: Het leven van Augustus 16-25

1. De vita caesarum

1.1. Suetonius

1.2. 121 gestart

1.3. Biografie 1e 11 keizers+Caesar

1.3.1. Augustus-Domitianus

1.3.1.1. Publicatiedatum onbekend

1.3.2. 1e deel biografie Caesar verloren

1.4. Geen aandacht voor chronologie maar vooral schetsen persoonlijkheid

1.4.1. Geschreven volgens vast stramien

1.4.1.1. 1. Stamboom/voorgeschiedenis

1.4.1.2. 2. Chronologisch overzicht belangrijkste momenten tot ambtsaanvaarding

1.4.1.3. 3. Beschrijving als staatsman

1.4.1.4. 4. Karakterisering als persoon

1.4.1.5. 5. Dood,begrafenis,testament

1.5. Goede bronnen tot Claudius

1.5.1. Verloor toegang tot archieven (verlies positie als ab epistulis)

2. Suetonius

2.1. Leven

2.1.1. Gaius Suetonius Tranquillus

2.1.2. 63-140

2.1.3. Ordo Equester

2.2. 2 hoofdbronnen over leven

2.2.1. Brieven Plinius De Jongere

2.2.1.1. Suetonius beschreven als kamergeleerde

2.2.1.2. Beschermheer Suetonius

2.2.2. Inscriptie Hippo Regeis:loopbaan

2.2.2.1. A studiis

2.2.2.2. A bybliothecis

2.2.2.3. Ab epistulis -> onder keizer Hadrianus

2.3. Na dood Plinius nieuwe beschermerheer Septicus Clarus

2.3.1. Suetonius draagt werk aan hem op

2.3.2. Heeft carrière aan hem te danken

2.4. Werken

2.4.1. De viris illustribus

2.4.1.1. Werk over romeinse historici,dichters,filosofen,....

2.4.1.2. Verschillende delen verloren gegaan

2.4.2. De vitae Caesarum

2.4.3. Andere werken

2.4.3.1. Over scheldwoorden

2.4.3.2. Prata

2.4.3.3. Over Rome en haar zeden

2.5. Ontslag als ab epistulis in 122

2.5.1. Verdwijnt uit het openbare leven

2.6. Als historicus

2.6.1. Lijn tussen realiteit en fictie niet duidelijk

2.6.2. Vele roddels en anekdotes

2.6.2.1. Levendig,vlot om te lezen

2.6.2.2. Betrouwbaarheid?

2.6.2.3. Erg subjectief

2.6.2.3.1. Zeer weinig kritiek op Augustus

3. Augustus

3.1. 1e romeinse keizer

3.1.1. 27 v.C.

3.1.2. Titel “Princeps”

3.2. Algemene feiten

3.2.1. Gaius Octavius,Octavianus,Gaius Julius Caesar,Divus Augustus

3.2.2. Adoptiezoon Julius Caesar

3.2.3. 63 v.C.-14

3.3. 2e triumviraat

3.3.1. Marcus Antonius

3.3.1.1. 83 v.C.-30 v.C.

3.3.1.2. Generaal Caesar

3.3.1.3. Getrouwd met Octavia (zus Augustus)

3.3.2. Lepidus

3.3.2.1. +/-89 v.C-13 v.C

3.3.2.2. Wordt na de Siciliaanse oorlog aan de kant geschoven

4. Inhoud

4.1. Siciliaanse oorlog

4.1.1. Sextus Pompeius

4.1.1.1. 65 v.C.-35 v.C

4.1.1.2. Zoon Pompeius Magnus

4.1.2. Pompeius verovert Sicilië

4.1.2.1. Blokeert graantoeveoer naar Rome

4.1.2.1.1. pact van Misene

4.1.3. Augustus verliest slagen

4.1.3.1. Vloot tot 2 keer vernietigt

4.1.3.2. Marcus Agrippa wint

4.1.3.3. Zeeslag

4.1.3.4. Sextus Pompeius wordt vermoord

4.2. Einde verbond met Marcus Antonius

4.2.1. Aanleiding

4.2.1.1. Verstoting vrouw Antonius (Octavia)

4.2.1.2. Testament Antonius noemt bastaardkinderen met Cleopatra erfgenamen

4.2.1.3. Antonius wordt staatsvijand

4.2.2. Slag bij Actium

4.2.2.1. Zeeslag

4.2.2.2. Augustus wint

4.2.2.3. 32 v.C.

4.2.3. Augustus belegert Alexandrië

4.2.3.1. Antonius en Cleopatra plegen zelfmoord

4.2.4. Augustus vermoordt Caesarion+jonge Antonius

4.2.4.1. Caesarion is zoon van Caesar om zijn titel te beschermen moet Caesarion dood

4.2.4.2. Andere kinderen Antonius en Cleopatra worden behandeld als familie

4.2.5. Gevolg

4.2.5.1. Augustus blijft als enige machthebber over

4.2.5.2. Egypte wordt bestuurd als provincie

4.3. Samenzweringen

4.3.1. De jonge Lepidus

4.3.1.1. Zoon van de triumvir

4.3.1.2. Wil wraak nemen voor vader

4.3.2. Varro Murena

4.3.2.1. Sterft in 22 v.C.

4.3.2.2. Fannius Caepio

4.3.2.3. Zwager Maecenas

4.3.3. Marcus Egnatius

4.3.3.1. Zoon goede vriend Cicero

4.3.3.2. Augustus verhindert consulaat

4.3.4. Plautius Rufus

4.3.4.1. consul in 2 v.C.?

4.3.5. Lucius Paulus

4.3.5.1. Getrouwd met kleindochter Augustus

4.3.6. Lucius Audasius& Asinius Epicadius

4.3.6.1. Willen dochter Augustus halen uit ballingschap

4.3.7. Slaaf Telephus

4.4. Buitenlandse relaties

4.4.1. Noord-Spanje,Pannonië,Dalmatië,Illyrië,Raetië Vindelciërs,Salassiërs veroverd

4.4.2. Einde invallen Daciërs

4.4.3. Germanen teruggedrongen tot achter de Elbe

4.4.3.1. Enkel Sueben en Sigambren verplaatst naar Gallië

4.4.4. Vrede sluiten met Parthen

4.4.4.1. Geven zonder veel problemen Armenië

4.4.4.2. De veldtekens van Crassus en Antonius werden teruggegeven

4.4.4.3. Bieden gijzelaars aan

4.4.4.4. Steunen enkel troonopvolger aangeduid door Augustus

4.4.5. Triomftochten

4.4.5.1. 3 grote triomftochten

4.4.5.1.1. Na Actium,na Alexandrië,na Dalmatië

4.4.5.2. 2 kleine triomftochten

4.4.5.2.1. Na Filipii, Na Siciliaanse oorlog

4.4.6. Streng en rechtvaardig optreden

4.4.6.1. Indiers en Scythen bieden vriendschap aan

4.5. Nederlagen

4.5.1. Verlies Lollius

4.5.1.1. Eerder vernederend dan echt gevaarlijk

4.5.1.2. 16 v.C.

4.5.1.3. Alliantie van Sicambri,Tentecri,Uspites

4.5.2. Verlies Varrus

4.5.2.1. 9 n.C.

4.5.2.2. 3 legioenen uitgeroeid

4.5.2.3. Teutoburgwoud

4.5.2.4. Start oorlog van 7 jaar

4.5.2.5. Germaanse alliantie olv Arminius

4.5.2.6. Zorgt voor grote paniek

4.6. Militaire hervormingen

4.6.1. Handhaven van discipline

4.6.2. Strenge hiërarchie