Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
EMPOWERMENT Door Mind Map: EMPOWERMENT

1. WELKE ZIJN JE VOLGENDE STAPPEN?

1.1. Literatuur zoeken

1.2. inlezen

1.3. verwerken

1.4. analyseren

1.5. conlusie maken

1.6. antwoord praktijkvraag formuleren

1.7. plan van aanpak

2. WELKE LITERATUUR VERZAMELDE JE?

2.1. 1. opleiding

2.1.1. communicatie

2.1.2. coachen

2.1.3. gezinsondersteuning

2.2. 2. wetenschappelijke literatuur

2.2.1. google scholar

2.2.1.1. empowerment

2.2.1.2. positive parenting

2.2.1.3. gezinsondersteuning

2.3. 3. populaire literatuur

2.3.1. Gopress academic

2.3.1.1. Triple P

2.3.1.2. empowerment ouders

2.3.1.3. positief opvoeden

3. Wat is er al geweten over dit onderwerp?

3.1. Verantwoordelijke

3.1.1. wat denkt de verantwoordelijke hierover?

3.1.1.1. belangrijk dat ouders ondersteund en versterkt worden in het opvoeden van hun kinderen

3.1.1.2. studenten handvatten leren om hierbij te helpen

3.1.1.3. zorgen dat ouders en kind zich goed voelen

3.1.2. hoe ondersteunt de verantwoordelijke dit project?

3.1.2.1. hulp via mail

3.1.2.2. brainstormsessies

3.2. Jullie team

3.2.1. wat weet je over dit onderwerp?

3.2.1.1. veel drempels bij ouder en kind

3.2.1.2. Laag zelfbeeld en vertrouwen van ouders

3.2.1.3. maatschappelijk kwetsbare gezinnen

3.2.1.4. positief opvoeden heeft positieve effecten

4. Waarom deze praktijkvraag?

4.1. wie heeft hier voordeel bij?

4.1.1. Kompanjon

4.1.2. Studenten die in contact komen met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

4.1.3. ouder en kind

4.2. Welk voordeel wil je bereiken?

4.2.1. ouders zodanig versterken in het opvoeden zodat zij het zelfstandig kunnen