Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Vastbenoemd Door Mind Map: Vastbenoemd

1. Voordelen en nadelen

1.1. Gebruik van nieuwe werkvormen in de lessen?

1.2. Nut

1.3. Een reden dat beginnende leerkrachten afhaken?

1.3.1. TADD

1.4. Agency-probleem?

1.5. Moeilijk te ontslaan + teveel routine?

2. Procedure

2.1. Benoemingsvormen (TADD)

3. Verhouding vastbenoemingen/niet-vast benoemingen

4. Eindconclusie?

4.1. Behouden of afschaffen

4.1.1. Overgangsperiode bij afschaffing

5. Vlaams niveau

6. Evaluatie

6.1. Bijscholing nodig?