Bronnen van energie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Bronnen van energie Door Mind Map: Bronnen van energie

1. energie in nederland

1.1. Hoeveel energie verbruik jij?

1.1.1. energie

1.1.2. aardgas

1.1.3. elektriciteit

1.1.4. thermische centrales

1.1.5. infrstructuur

1.1.6. hoogspanningslijnen

1.1.7. uitputbare energiebronnen

1.1.8. vernieuwbare energiebronnen

1.1.9. duurzame energie

1.1.10. groene energie

1.2. Fossiele brandstoffen

1.2.1. steenkool

1.2.2. aardolie

1.2.3. fossiele brandstoffen

1.2.4. veen

1.2.5. bruinkool

1.3. Wanneer is de voorraad op?

1.3.1. continentaal plat

1.4. Duurzame energie

1.4.1. windenergie

1.4.2. offshore windparken

1.4.3. zonne energie

1.4.4. zonnepanelen

1.4.5. zonnecollectoren

1.4.6. aardwarmte

1.4.7. geothermische energie

1.4.8. bodemwarmte

1.4.9. biomassa

1.4.10. groene stroom

2. Energie in Frankrijk

2.1. Land zonder olie en gas

2.1.1. kernenergie

2.1.2. waterkrachtcentrales

2.1.3. waterkracht

2.1.4. getijdencentrale

2.2. Kernenergie

2.2.1. elektriciteitscentrale

2.2.2. kerncentrale

2.2.3. uranium

2.2.4. grijze energie

2.2.5. broeikasgassen

2.3. De voor- en nadelen van kernenerie

2.3.1. radioactievestraling

2.3.2. halfwaardetijd

2.4. Energie: ruimtelijke inrichting en transport

2.4.1. terminal

2.4.2. aardolieraffinage

3. Brazilië

3.1. De opmars van Brazilië

3.1.1. opkomende economie

3.1.2. globalisering

3.1.3. technopool

3.2. De energie van Brazilië

3.2.1. suikerriet

3.2.2. Bio-ethanol

3.3. Energie, ruimte, milieu

3.3.1. hydro-elektriciteit

3.3.2. uraniummijnen

4. casus

4.1. 1. Energie uit water

4.1.1. stuwmeer

4.1.2. inundatie

4.2. 2. Help het bos verdwijnt

4.2.1. kolonisatie

4.2.2. grootschalige landbouw

4.2.3. soja

4.2.4. dagbouw

4.3. 3. Bescherm het bos

4.3.1. biodiversiteit

4.3.2. Earth Charter

4.3.3. mensenrechten