Het netwerk van een intern begeleider

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Het netwerk van een intern begeleider Door Mind Map: Het netwerk van  een intern begeleider

1. Wet

1.1. Leerplichtambtenaar

1.2. Onderwijsconsultent

2. Gezondheid

2.1. GGD

2.1.1. Jeugdarts

2.1.2. Verpleegkundige

2.1.3. Pedagogisch medewerker

2.2. Jeugdhulp

2.2.1. Youké

3. Welzijn

3.1. Politie

3.2. Maatschappelijkwerker

4. Overdracht

4.1. Voorschools

4.1.1. Peuterspeelzaal

4.1.2. Kinderdagverblijf

4.2. SO / SBO

4.3. PO / VO

4.4. PO / PO

5. Specialisten

5.1. Therapie

5.1.1. Cesar

5.1.2. Psychomotorisch

5.1.3. Logopodie

5.1.4. Fysio

5.2. Orthopedagoog

5.3. Gedragsdeskundige

5.4. Dyslexiebehandelaar

5.5. Psycholoog

5.6. Vertrouwenspersoon

6. Veiligheid

6.1. Veilig thuis

6.2. Save

6.3. Vertrouwenspersoon

7. Bovenschools

7.1. SWV Passenderwijs

7.1.1. MPO

7.2. Vereniging Vechtstreek en Venen

7.2.1. Directeur

7.2.2. Beleidsmedewerker

8. Expertise

8.1. IB netwerken

8.2. Beroepsgroep

8.2.1. LBBO

8.3. Ambulant begeleiders

8.4. Expertiseorganisatie

8.4.1. Auris

8.4.2. De Kleine Prins

8.5. Onderwijsadvies