MEDIA

media: Jara

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
MEDIA Door Mind Map: MEDIA

1. Soorten media

1.1. Germanistische benadering van media

1.1.1. Lichaam

1.1.2. Voorwerpen

1.1.3. Taal

1.1.4. Grafische tekens

1.1.5. 'Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarbij burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld (Raad voor Cultuur, 2005)’.

1.2. Verschil:

1.2.1. Germanistisch: betekenisoverdragers Angelsaksisch: informatieoverbrengers

1.2.2. Indelingen: klassieke media/moderne media

1.3. Angelsaksische benadering van media

1.3.1. Klassieke media

1.3.1.1. Magazines

1.3.1.2. Films

1.3.1.3. Folders

1.3.1.4. Krant

1.3.1.5. TV

1.3.2. Moderne media

1.3.2.1. Computer

1.3.2.2. Mobiel

1.3.2.3. IPad

2. Media-onderwijs en mediawijsheid

2.1. Media-onderwijs: Nederlandse dimensie vs. Buitenland

2.1.1. Nu: afstand defensieve benadering

2.1.1.1. Eerst: bescherming negatieve invloeden centraal

2.1.2. Mediawijsheid: actievere aanpak

2.1.2.1. 'productie' centraal

2.1.3. Aansluiten: internationale tendens

2.1.4. Opvallend: mentaliteit (Nederlandse definiëring)

2.1.4.1. verantwoordelijke houding --> eigenschap mediawijze burgers

2.2. Mediawijsheid: 10 competenties. Van niveau 0 (laag niveau) t/m 4 (hoogniveau)

2.2.1. Bewust van medialisering: 3

2.2.2. Begrijpt maakproces: 2

2.2.3. Doorziet media (kleuren werkelijkheid): 3

2.2.4. Gebruik apparaten: 3

2.2.5. Oriënteren media-omgevingen: 3

2.2.6. Info vinden/verwerken: 3

2.2.7. Content creëren: 4

2.2.8. Participeren media: 2

2.2.9. Reflecteren eigen mediagebruik: 2

2.2.10. Media doelen realiseren: 2

3. Stromingen in de mediapedagogiek

3.1. Bewaarpedagogische stroming

3.1.1. Pessimistisch mbt opkomst nieuwe medium

3.2. Sociologische stroming

3.2.1. manipuleren: ontvanger van boodschap (media)

3.2.2. weerbaar maken tegen eenzijdige info

3.3. Semiologische stroming

3.3.1. Kinderen leren decoderen

3.3.1.1. ontcijferen: tekensystemen

3.3.2. overdragen beelden en betekenissen

3.4. Gedragswetenschappelijke stroming

3.4.1. aanleren: critical viewing skills

3.4.1.1. bijbrengen verschil: fictie/non-fictie

3.4.1.1.1. mediawijsheid

4. Kerndoelen en 21e-eeuwse vaardigheden

4.1. Kerndoelen

4.1.1. kerndoel 1 info verwerven uit gesproken taal (Nederlands)

4.1.2. Kerndoel 2 uitdrukken bij geven/vragen info (Nederlands)

4.1.3. kerndoel 5 teksten schrijven: verschillende functies (Nederlands)

4.1.4. kerndoel 6 informatie/meningen ordenen (Nederlands)

4.1.5. kerndoel 7 informatie/meningen vergelijken/beoordelen (Nederlands)

4.1.6. Kerndoel 12 woordenschat verwerven (Nederlands)

4.1.7. kerndoel 34 zorg dragen lichamelijke/psychische gezondheid (Mens en samenleving)

4.1.8. kerndoel 35 redzaam gedragen (sociaal opzicht) (Mens en samenleving)

4.1.9. kerndoel 44 relaties leggen werking/vorm/materiaalgebruik (Natuur en Techniek)

4.1.10. kerndoel 51 gebruikt maken historische bronnen (Tijd)

4.2. 21e-eeuwse vaardigheden

4.2.1. relatie mediaonderwijs

4.2.1.1. terug te vinden binnen vaardigheden

4.2.1.1.1. kritisch denken

4.2.1.1.2. informatie vaardigheden

4.2.1.1.3. ict-basisvaardigheden

4.2.1.1.4. mediawijsheid

4.2.1.1.5. communiceren

4.2.1.1.6. creatief denken

4.2.2. spelen met 21e-eeuwse vaardigheden

4.2.2.1. verschillende ombinaties vaardigheden (lessen)

5. Opdracht 'Activiteiten/lesideeën - 1 klassieke media, 1 moderne media

5.1. klassieke media

5.1.1. nieuwsmedia

5.1.1.1. Gedichten maken met het nieuws

5.1.1.1.1. 8, mooie combinatie schrijfvaardigheid & bewustwording subjectiviteit

5.2. moderne media

5.2.1. Animatie workshop

5.2.1.1. 8, originele creativiteitsuiting

6. Opdracht 'instellingen en educatie, websites'

6.1. Beeld en Geluid (vragen tbv samenwerking)

6.1.1. Hoe zien de workshops eruit?

6.1.2. Hoe zou ik de klas kunnen voorbereiden op een bezoek?

6.1.3. Zijn de workshops geschikt voor alle leeftijden?