ICT en Media in het onderwijs

Mindmap ict onderwijs

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
ICT en Media in het onderwijs Door Mind Map: ICT en Media in het onderwijs

1. Meerwaarde

1.1. Stijging motivatie

1.2. Leerprestaties verbeteren

1.3. Huidige maatschappij ontwikkelingen

1.4. lage kosten

1.5. Vermindering administratie leerkrachten

2. Mogelijkheden/werkvormen

2.1. Flipping classroom

2.2. Digibord

2.3. Digitaal presenteren (prezi)

2.4. Digitale antwoordformulieren (google forms)

3. Aandachtspunten tijdens de ICT les

3.1. Meer coach dan leraar

3.2. Tijdsindeling

3.3. Activiteit leerlingen

3.4. Samenwerking zwakkere en sterkere leerlingen

3.5. Duidelijke instructie

4. Voorwaarden

4.1. Visie

4.1.1. Doelen, kwaliteit, rolverdeling

4.2. Deskundigheid

4.2.1. Competenties leraren

4.3. Digitaal leermateriaal

4.3.1. Digitale leerbronnen en informatie

4.4. ICT Infrastructuur

4.4.1. Leermiddelen, internet, programma's, PC, tablets

5. Aandachtspunten bij de voorbereiding van de ICT les

5.1. TPACK-Model

5.1.1. Pedagogical Knowledge (PK) Klasmanagement, evaluatie, hoe leerlingen leren

5.1.2. Technological Knowledge (TK) Kennis over media en ICT toepassingen

5.1.3. Content Knowledge (CK) Inhoudelijke kennis over het vakgebied

5.2. ICT+ Vakdidactiek= versterken elkaar

5.3. Doelgroep

5.4. Situatie

5.5. Infrastructuur

5.6. School