Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
huisvestiging Door Mind Map: huisvestiging

1. gevolgen van een slechte huisvestiging

1.1. ziektes door lagere weerstand

1.2. gedragsproblemen

1.3. minder productie

1.4. stress

2. overweging vooraf: de keuze van de huisvestiging hangt af van

2.1. diersoort

2.1.1. landbouwdieren

2.1.1.1. vlees,....

2.1.2. gezelschapdieren

2.1.2.1. gezeschap

2.2. het aantal dieren

2.2.1. is er 1 dier off meerdere

2.3. natuurlijke habitat=biotoop

2.3.1. solitair,...

2.4. natuurlijke levenswijze

2.4.1. woestijn of bos,...

3. het klimaat

3.1. betekenis: omstandigeden waarin het dier leeft

3.2. factoren die het klimaat bepalen

3.2.1. licht

3.2.1.1. kan op verschillende dingen invloed hebben

3.2.1.1.1. voortplanting

3.2.1.1.2. gezondheid

3.2.1.1.3. gedrag

3.2.2. themperatuur

3.2.2.1. afhankelijk van diersoort en leeftijd van het dier

3.2.3. ventilatie, lucht

3.2.3.1. er zijn 2 factoren die de luchtskwaliteit mee bepalel

3.2.3.1.1. luchtvochtigheid

3.2.3.1.2. ventilatie

3.2.4. stof, onrust en ongedierte

3.2.4.1. ratten, muizen, marter

3.2.4.2. plaatsen van een kooi

3.2.4.2.1. plaats de kooi niet naast een deur waar veel mensen voorbij komen.

3.2.4.2.2. plaats de kooi niet in het midden van een kamer zodat de dieren zich aan alle kanten bedreigt kunnen voelen

3.2.4.2.3. zet de kooi tegen een muur, die geeft de dieren een veiliger gevoel

4. gevolgen van huisvestiging

4.1. de huisvestiging van dieren heeft gevolgen voor verschillende stelsels

4.1.1. het ademhalingstelsel

4.1.1.1. ademhalingsproblemen,..

4.1.2. het spierstelsel

4.1.2.1. ze krijgen te tamme spieren als je ze te koud huisvestigd

4.1.3. het excertie-envoortplantingstelsel

5. huisvestiging bij kleine herkouwers

5.1. het stalklimaat

5.1.1. je moet met een aantal factoren rekening houden voor een goed stalkimaat

5.1.1.1. temperatuur

5.1.1.1.1. volwassen geit: 10-15°C

5.1.1.2. licht

5.1.1.3. ventilatie

5.1.1.3.1. verschillende doelen

5.1.1.4. droge loop-en ligplaatsen

5.1.1.4.1. hoe meer dieren hoe minder plaats je nodig hebt

6. soorten weides

6.1. gemengde weide

6.1.1. bv geiten met runderen of schapen met geiten

6.2. ratsoenbeweiding

6.2.1. de schapen of de geiten krijgen om de 2 dagen toegang tot een nieuw stik weide

6.3. creepgrazing

6.3.1. de lammeren krijgen toegang tot gras van de beste kwaliteit hierdoor gaan de lammeren sneller groeien, de volwassenen kunnen niet bij dat gras doordat de opening te klein is voor hun maar gtoot genoeg voor hun jongen

7. klimgelegenheid

7.1. je moet bij de geiten zorgen dat ze kunnen klimmen.

8. gevolg van geen goede huisvestiging

8.1. mensen dienen een klacht in bij de politie

8.1.1. ze komen lacs

8.1.1.1. ze zeggen dat je 3 dagen de tijd hebt om het in orde te maken

8.1.1.1.1. heb je dat gedaan, dan is er niks aan de hand

8.1.1.1.2. heb je dat niet gedaan worden de dieren in beslag genomen