Beginsituatie bepalen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Beginsituatie bepalen Door Mind Map: Beginsituatie bepalen

1. Leerlingkenmerken

1.1. Voorkennis

1.1.1. te weinig? remediëring

1.1.2. te veel? uitdieping of verbreding

1.2. Cognitieve vaardigheden

1.2.1. hoe verwerkt de lln leerinhouden?

1.2.2. hoe slaat de lln leerinhoud op in het geheugen?

1.2.3. hoe lost de lln problemen op?

1.2.4. CHC model - intelligentie

1.3. Affectieve vaardigheden

1.3.1. zelfbeeld

1.3.1.1. fixerend

1.3.1.2. groeibevorderend

1.3.2. zelfvertrouwen

1.3.3. attributies

1.3.3.1. interne attributie

1.3.3.2. externe attributie

1.3.4. motivatie

1.3.4.1. taakgericht

1.3.4.2. prestatiegericht

1.4. Metacognitieve vaardigheden

1.4.1. kennis eigen studiegewoonten

1.4.2. opvattingen over zichzelf en het onderwijs

1.4.3. regulatievaardigheden

2. Onderwijskenmerken

2.1. Kenmerken van de leraar

2.1.1. persoonlijkheid

2.1.2. bevorderen van groeibevorderende mindset

2.2. kenmerken van de klasgroep

2.2.1. samenstelling

2.2.1.1. homogeen

2.2.1.2. heterogeen

2.2.1.3. flexibel afgestemd op verschillen tussen leerlingen

2.2.1.3.1. leerdoelen/leerinhoud/evaluatie differentiëren

2.2.1.3.2. instap in programma differentiëren

2.2.1.3.3. samenstelling van groepjes binnen de klas

2.2.1.3.4. instructie- en leertijd differentiëren

2.2.1.3.5. didactische werkvormen, leeractiviteiten en media variëren

2.2.1.4. flexibel binnen klasverband

2.2.1.4.1. beheersingsleren

2.2.1.4.2. basis-extrastofmodel

2.2.1.4.3. niveaugroepen

2.2.1.5. flexibel buiten klasverband

2.2.1.5.1. projectmatig werken

2.2.1.5.2. vrije ruimte

2.2.1.5.3. open leercentrum

3. Omgevingskenmerken

3.1. sociaal-economische achtergrond van LL

3.1.1. thuistaal

3.1.2. studiebeurs?

3.1.3. opleidingsniveau moeder

3.1.4. trekkende bevolking?

3.1.5. niet opgenomen in gezinsverband