ICT en media integratie in de klas

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ICT en media integratie in de klas Door Mind Map: ICT en media integratie in de klas

1. meerwaarde

1.1. - leerlingen worden sneller geboeid

1.2. - aansluiting belevingswereld

1.3. - betere algemene schoolprestatie

1.4. - voorbereiding op 'technologische' maatschappij

1.5. - onbegrensde informatiemogelijkheid

1.6. - eenvoudig aanpassen/delen ...

1.7. - individueel/klassikaal

1.8. - efficiëntere beoordeling leerkracht

1.9. ...

2. (oneindige) mogelijkheden

2.1. oefenvormen:

2.1.1. - wiskunde

2.1.2. - Nederlands/Frans...

2.1.3. - geschiedenis

2.1.4. - aardrijkskunde

2.1.5. - ...

2.2. soorten oefenvormen:

2.2.1. - spelvormen

2.2.2. - quiz

2.2.3. - afbeeldingen/video's/geluid

2.2.4. - presentaties

2.2.5. - ...

3. aandachtspunten voorbereiding

3.1. - technologie kan falen -> alternatieven voorzien

3.2. - bestanden op voorhand klaarzetten

3.3. - variatie in oefenstof voorzien

3.4. - alles op voorhand testen

3.5. te controleren

3.5.1. - batterijen

3.5.2. - wifi

3.5.3. - beamer/digibord

3.5.4. - de nodige kabels

3.5.5. - laptops, tablets ...

4. aandachtspunten tijdens les

4.1. - afspraken maken

4.2. - iedereen aan bod laten komen

4.3. - afwisseling van oefenvormen

4.4. - iedereen moet ICT-mogelijkheden hebben

4.5. - focus op inhoud i.p.v. 'spelvorm'

5. voorwaarden

5.1. visie

5.1.1. - kwaliteit

5.1.2. - randvoorwaarden

5.1.3. - doelen

5.1.4. - ambities

5.1.5. - rolverdeling

5.1.6. - rolverdeling

5.2. deskundigheid

5.2.1. - competenties

5.2.2. - medewerkers

5.2.3. - professioneel

5.2.4. - didactisch

5.3. digitaal leermateriaal

5.3.1. - digibordsoftware

5.3.2. - educatieve software

5.3.3. - apps

5.3.4. - elektronische leeromgeving

5.3.5. - leerlingvolgsysteem

5.4. ICT-infrastructuur

5.4.1. - stemkastjes

5.4.2. - wifi

5.4.3. - camera's

5.4.4. - tablets

5.4.5. - laptops

5.4.6. - computers

5.4.7. - digiborden