Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Emotieregulatie Door Mind Map: Emotieregulatie

1. Betrokken interne actoren

1.1. Directie

1.2. Secretariaat

1.3. Kinderen

1.4. Klasleerkrachten (3e kleuterklas, 1e leerjaar en 2e leerjaar)

1.5. Ouders

1.6. Zorgteam (zorgcoördinator en zorgleerkrachten)

1.7. Ondersteuner in de 3e kleuterklas en 2e leerjaar

1.7.1. Hilde (buitengewoon onderwijs)

1.8. Toezichthouders

2. Betrokken externe actoren

2.1. CLB (vnl. Greet Cnockaert)

3. Bestaande overlegstructuren

3.1. MDO's (directie, klasleerkracht, zorgleerkracht, ouders, CLB, eventueel experten zoals logo ...)

3.2. Personeelsvergaderingen (directie met leerkrachten)

3.3. CLB (vnl. Greet Cnockaert)

4. Nieuwe overlegstructuren

4.1. Nieuwe werkgroep rond emotieregulatie (bv. klasleerkrachten van de 3e kleuterklas, 1e leerjaar, 2e leerjaar, mentor en directie)

4.2. Kindgesprekken

4.3. Informele gesprekken met ouders

4.4. Oudercontacten (klasleerkracht met ouders)

5. Nieuwe actoren

5.1. Bart De Wilde: pedagogisch begeleider (Artevelde)

5.2. Saar Callens: docente sociaal-emotionele ontwikkeling (Artevelde)

5.3. Jurgen Dhooghe (trainer Rots en Water)

5.4. Praktijkverruimingen in de toekomst

5.5. Kind & Gezin

5.6. Externe experten (bv. psycholoog, logo, kiné ...)

5.7. REVA

5.8. Thuisbegeleidingsdienst