Geschiedenis van de psychologie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Geschiedenis van de psychologie Door Mind Map: Geschiedenis van de psychologie

1. verre voorgeschiedenis

1.1. filosofen! hoe, waarom mensen iets doen (kennis niet verder kunnen uitdrukken door kerk)

2. meer directe voorgeschiedenis

2.1. René Descartes (dualisme) logisch denken (rationalisme)

2.2. John Locke (tabula rasa) zintuiglijke waarneming (emperisme)

2.3. boekdrukkunst, ontdekkingsreizen, op een andere manier op zoek gaan naar kennis

2.4. Vesalius (1e in de geneeskunde, anatomisch onderzoek)

3. experimentele bewustzijnspsychologie

3.1. Wundt (Duitsland) eerste laboratorium voor experimentele psych. gewoon observeren = niet voldoende! -> gedrag uitlokken (experimentele methode)

3.2. Titchener (VS) uitlokken, waarnemen via introspectie (nadenken bij zichzelf & observeren wnr prikkel wordt toegediend) structuralisme, niet wetenschappelijk controleren

4. functionalistische bewustzijnspsychologie

4.1. migratieprobleem, pioniersmentaliteit, pragmatiek (zolang het maar werkt, niet weten hoe het werkt)

4.2. werking of functie van het bewustzijn onderzoeken, experimenteren + introspectie & dierenproeven

5. reflexologie

5.1. Pavlov (conditioneringsproces) reflex kan aangeleerd worden! (conditioneren)

6. behaviorisme

6.1. Watson (gedrag kan herleid worden naar stimulus-respons) bestuderen uitwendig gedrag + prikkel + reactie (denken & willen kun je niet meten) 'kleine baby Albert' geleerd om bang te worden

7. gestaltpsychologie

7.1. geheel > som van de delen (totaal zien & interpretatie maken in hoofd)

8. dieptepsychologie

8.1. Freud (psychoanalyse) gedrag verklaard door onbewuste motieven (driften)

8.2. Adler (individuele psychologie) minderwaardigheidscomplex & overcompensatie

8.3. Jung (analytische psychologie) libido, levensdrang

9. neobehaviorisme

9.1. Woodworth (stimulus-organisme-respons) onrechtstreeks experimenteren, bepaald hoe je gaat reageren

10. humanistische psychologie

10.1. Maslow (motivatietheorie) behoeftenpiramide

10.2. Rogers (cliëntgerichte psychotherapie) mensen niet zien als patiënten, wel als cliënten, focus op sterktes & zichzelf genezen

11. link met het heden (therapieën)

11.1. psychoanalytische therapie (vrij associëren, alles vertellen)

11.2. cliëntgerichte therapie (niet oordelen, veroordelen, empathie, eerlijk

11.3. gedragstherapie & cognitieve gedragstherapie (stimulus-respons) gedrag veranderen door andere gedachte in plaats te zetten

12. hedendaagse stromingen in de psych

12.1. de cognitieve psych (onderzoeken wat in het individu gebeurd door middel van experimenten

12.2. de biologische psych

12.2.1. ethologie (specifiek gedrag van dieren in hun natuurlijke milieu)

12.2.2. sociobiologie (erfelijke basis voor menselijk gedrag onderzoeken)

12.2.3. fysiologische psych (relaties tussen gedrag en bepaalde lichaamsprocessen

13. studiedomeinen in de psychologie

13.1. theoretische psych (kennis)

13.1.1. algemene, differentiële,persoonlijkheids, ontwikkelings, sociale psych & psychopathologie

13.2. toegepaste psych (concrete strategie, gedrag bijsturen waar nodig)

13.2.1. school, arbeids & organisatie, klinische psych

14. Barnem-effect

14.1. we zijn allemaal bijzonder, onszelf zien als multi-dimensioneel