Pesten op het werk

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Pesten op het werk Door Mind Map: Pesten op het werk

1. Wat is pesten op het werk?

1.1. definitie

1.1.1. een sociale interactie waarin een wn aanhoudend (min. 6 maanden) en herhaaldelijk (min. wekelijks) doelwit is van negatief sociaal gedrag (bijv. roddelen, achterhouden van info, sociale isolatie)

1.2. escalerend proces met 4 fasen

1.2.1. 1. Vnl indirect, discreet, subtiel negatief gedrag (zelfs doelwit zelf kan het moeilijk duiden)

1.2.2. 2. Negatief gedrag wordt direct: doelwit wordt openlijk aangevallen, vernederd of sociaal geïsoleerd (echte pesterijen beginnen)

1.2.3. 3. Doelwit kan zich steeds moeilijker verdedigen: steeds meer uit sociale contacten geweerd, raakt sociaal geïsoleerd en kan niet meer ontsnappen aan slachtofferrol (stigmatisering)

1.2.4. 4. Sociale isolatie zet door en gepeste wordt voortdurend negatief bejegend. Kans dat doelwit (vaak met stilzwijgende toestemming leiding) wordt verbannen van de werkplek (uitstoting); via vrijwillig of gedwongen ontslag of LT ziekte.

2. Meten van pesten op het werk

2.1. subjectief

2.1.1. = zelfperceptie, één algemene vraag over de mate waarin men zichzelf als slachtoffer beschouwt. ++: kort, hoge begripsvaliditeit (en hoge constructvaliditeit als voorafgegaan door definitie) --: niet alle respondenten lezen definitie, geen inzicht in aard negatieve gedrag, vertekening door bijv. schaamte, niet willen erkennen, geen goede meetbetrouwbaarheid (slechts één vraag)

2.2. objectief

2.2.1. = lijst met - sociale gedragingen aanbieden en respondent geeft aan in welke mate het doelwit was. ++: info over aard en frequentie gedrag, onderzoeker bepaalt wie slachtoffer is (via operationele of statistische criteria) => beperkt emotionele en cognitieve vertekeningen, sterke inhoudsvaliditeit! -- : zelfperceptie slachtoffer zelf blijft buiten beeld, bemoeilijkt constructvaliditeit

2.3. SNAQ

2.3.1. = Methode in opmars ontwikkeld voor meer gebalanceerde meting van pesten, verkorte versie van NAQ. hoge BH, inhouds- contract- predi validiteit

3. Pesten op het werk in kaart gebracht

3.1. prevalentie afh van

3.1.1. meetmethode, steekproef en tijdspanne en criterium om slachtofferschap te bepalen:

3.2. recent onderzoek: NAQ

3.2.1. Groep 1 : ‘niet gepesten’ (35%) Groep 2 : ‘beperkte werk-gerelateerde kritiek’ (28%) Groep 3 : ‘beperkt negatief bejegenden’ (16,5%) Groep 4 : ‘soms gepesten’ (9%) Groep 5 : ‘werkgerelateerd gepesten’ (8%) Groep 6 : ‘slachtoffers’ (3,5%)

4. Gevolgen van pesten op het werk

4.1. slachtoffers

4.1.1. crossectionele studies: alg en spec ghklachten, cortisolniveau, psychosomatische klachten, alg stresssymp

4.1.2. longitudinale studies: onderbouwen pesten veroorzaakt klachten, na 6m pesten, langdurige gepest, verleden slachtoffer, na 1 jaar

4.2. getuigen

4.2.1. rapporteren meer, exp studie, steekproef gemeentewerkers, rapporteren sign

4.3. organisatie

4.3.1. -verband, verhoging contraprod, -effect, kosten

5. Antecedenten van pesten op het werk

5.1. individuele

5.2. werkgerelateerde

5.3. driewegsverklaringsmodel

6. Preventie van pesten op het werk

6.1. samenleving: wetgeving

6.2. organisatie: antipestbeleid

6.3. groep: groepsanalyse

6.4. functie: taakontwerp

6.5. medewerker: klachtenbehandeling

7. Besluit & toekomst