Randvoorwaarden analyseren

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Randvoorwaarden analyseren Door Mind Map: Randvoorwaarden analyseren

1. Wie ben ik?

2. 1. Uitleg werkplek

2.1. Tactus, intensieve behandel kliniek

2.2. Verslavingszorg

2.3. Vrijwillige opname, gedwongen opname

2.4. 18+

2.5. Psychiatrische stoornis

2.6. Dubbel diagnose

3. 2. Reflecteren op randvoorwaarden.

3.1. Aanleiding onderzoek

3.2. Signaal

3.3. Het plan

4. 3. Creatief proces

4.1. Vonk/ vraagfase

4.2. Vuur/ verkenninsfase

4.3. Vondst/ ideeën fase

4.4. Vorm/ Realisatiefase

5. 5. DESTEP analyse

5.1. Demografisch en politiek

5.1.1. Verandering zorgintensiviteit

5.1.2. Krachtwerk

5.1.3. In 2021 zonder afzonderingen

5.1.4. BOPZ naar WvGGZ

5.2. Economisch

5.2.1. Bezuinigingen binnen de zorg

5.2.2. Wat houdt dit in voor de zorg

5.3. Sociaal cultureel

5.3.1. Gesloten zorg ligt onder het vergrootglas

5.3.2. Hoge verwachtingen

5.3.2.1. machocultuur

5.4. Technologisch

5.5. Ecologisch

6. 6. Visies

6.1. Gezamelijke visie

6.1.1. Fijn leef, leer en werkklimaat

6.1.2. De-escalerend werken

6.1.3. Zorgen voor veiligheid

6.1.4. Doeltreffende klinische behandeling

6.2. Persoonlijke visie

6.2.1. Iedereen heeft recht op zorg

6.2.2. Iedereen heeft recht op ontwikkeling

6.2.3. Iedereen mag er zijn

6.2.4. Empowerment gericht werken

7. 4. In gespek

7.1. Collega's

7.2. Trainers

7.3. Psychiaters

7.4. Manager

8. 8. Stappen maken

8.1. Casusgericht werken

8.2. Verantwoordelijkheidsgevoel vergroten

8.3. Bewustwoording

9. 7. In gesprek vervolg

9.1. Coalitie vormen

9.1.1. Gedragsdeskundige

9.1.2. Manager

9.2. Teams informeren