economie taken

door Yurki (blauw) en Lucas (wit) ec module 3 mindmap

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
economie taken Door Mind Map: economie taken

1. provincie

1.1. houd toezicht op gemeente en waterschappen

1.1.1. de gemeente laat ook ieder jaar de begroting en jaarrekening goedkeuren

1.2. houd toezicht op naleven mileuwetten

1.2.1. ze kijken of de regels wel worden nageleefd

1.3. bepaalt of steden kunnen uitbreiden

1.3.1. als steden willen uitbreiden moeten ze toestemming vragen aan de provincie

1.4. verantwoordelijk voor provinciale wegen

1.4.1. niet alleen voor wegen maar ook voor provinciale bruggen en fietspaden

2. gemeenten

2.1. geeft aan waar er wel of niet gebouwd mag woorden

2.1.1. als mensen iets willen bouwen moet de gemeente dat goedkeuren anders blijft er te weinig natuur over

2.2. geeft uitkeringen

2.2.1. geef geld aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien

2.3. houd bij wie er wonen

2.3.1. maakt er afspraken mee met woningcorporaties

2.4. legt straten en wegen

2.4.1. zorgt voor de wegen aanleg in de stad of het drop

2.4.2. zorgt ook voor de fiets routes in het dorp of de stad of voetgang paden

2.5. geeft subsidies

2.5.1. tijdelijke bijdragen van de overheid

2.5.2. starten van activiteit waar het geld belang niet direct voor de hand ligt

2.6. cultuur en sport

2.6.1. Sport verzieneningen

3. Overheid

3.1. vaardigd wetten

3.1.1. wetten zijn geschreven rechtregels

3.1.2. ieder mens heeft de zelfde rechten niemand staat erboven

3.2. Maakt beleid

3.2.1. Het stellen van doelen

3.2.2. middelen en een tijdpad

3.3. ziet toe op de naleving

3.3.1. zorgt ervoor dat we gezond kunnen leven

3.3.2. ze sturen de maatschappelijke ontwikkeling

3.4. rijk plannen regering & parlement

3.4.1. plannen voor het land met geld

3.4.2. meestal word er een poster bekend gemaakt met de miljoenen nota