Sustainability

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Sustainability Door Mind Map: Sustainability

1. voedsel productie groener

1.1. duurzamer voedselpatroon

1.1.1. minder voedsel verspilling

1.2. verbeterde voedselveiligheid

1.2.1. minder voedselvergiftiging

1.2.2. je weet wat je eet

1.2.3. transparantie

1.3. eerlijke lonen voor de boeren

1.3.1. betere reputatie

1.4. prijs van producten worden hoger

1.4.1. kunnen minder kopen dan eerst

1.4.2. eerlijker voor de producenten

1.5. Efficiënter produceren

1.5.1. Voedselproductie met minder hulpbronnen

1.5.2. een hogere gewasopbrengsten per hectare

1.6. Zorgvuldiger produceren

1.6.1. Productie met minder negatieve effecten op de leefomgeving

1.6.2. dierenwelzijn

2. transparantie

2.1. openheid

2.1.1. eerlijke communicatie

2.1.2. betrokkenheid bij medewerkers

2.2. zichtbaarheid

2.2.1. duurzaamheidsverslagen

2.3. toegankelijkheid

2.3.1. samenwerkingsverbanden

2.3.2. betere productinformatie

2.4. innovatie

2.4.1. vernieuwing

2.5. maatschappelijk verantwoord

2.5.1. milieubeleidsplannen

2.6. beter aanspreekbaar op activiteiten

2.6.1. verantwoording

2.6.2. duidelijk

3. groene manier van transport

3.1. leefmilieu verbeterd

3.1.1. schoner

3.2. lagere kosten

3.2.1. wordt relatief steeds goedkoper om te gebruiken

3.3. hogere productie

3.3.1. minder mensen zijn instaat om het te kopen

3.4. duurzaam

3.4.1. minder Co2 uitstoot

3.4.2. vervuiling van milieu wordt minder

3.5. veiliger

3.5.1. minder ongelukken

3.6. goedkopere transport

3.6.1. toegankelijker