Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De arbeidsmarkt Door Mind Map: De arbeidsmarkt

1. 2.5

1.1. Vormen van Werkloosheid

1.2. 1. Structurele werkloosheid (langdurig)

1.2.1. Oorzaak: Dit ontstaat wanneer er beroepen blijvend verdwijnen. Daardoor is het voor een langere periode. oplossing: alternatief werk zoeken.

1.3. 2.Conjuncturele werkloosheid (langdurig)

1.3.1. Oorzaak: Ontstaat als het slechter gaat met de economie minder werk. Oplossing: beleid

1.4. 3.Seizoenenwerkloosheid (tijdelijk)

1.4.1. Oorzaak: periode gebonden Oplossing: buiten de seizoenen vervangende werkzaamheden vinden.

1.5. 4.Frictiewerkloosheid (tijdelijk)

1.5.1. Oorzaak: Ontstaat door de tijd die mensen nodig hebben om na een ontslag een andere functie te zoeken. Oplossing: uitzendbureau

2. 2.6

3. 2.7

3.1. Doelmatig beleid

3.1.1. Wil zeggen dat de inspanning die verricht worden Rechtvaardig beleid hebben een budget.

3.2. Rechtvaardigbeleid

3.2.1. Dat iedereen gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt. Dat betekend dat het heel goed mogelijk is dat met veel inspanningen betrekkelijk weinig resultaat geboekt wordt.

3.3. Arbeidsmarktbeleid

3.3.1. Manier waarop middelen waarmee de overheid in samenwerking met werkgevers en werknemers de werkloosheid wil bestrijden door vraag en aanbod kwalitatief en kwantitatief op elkaar afstemmen.

4. 2.8

4.1. Arbeidsmarktfactoren

4.1.1. zijn/ is de waarde die een werkzoekende op de arbeidsmarkt heeft.

4.2. beïnvloedbaar

5. 2.4

5.1. Kwalitatief

5.1.1. Verhouding vraag/aanbod op aard van de werkzaamheden en eisen aan werknemers. Ontwikkelingen; technologie/Sociaal maatschappelijk

5.2. Kwantitatief

5.2.1. Verhouding beroepsbevolking (aanbod) en economische ontwikkelingen (vraag) Ontwikkelingen – Demografie – Economie

5.3. Krappe arbeidsmarkt

5.3.1. De vraag naar arbeid (werkgelegenheid) het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) overtreft. (Overspannen arbeidsmarkt)

5.4. Ruime arbeidsmarkt

5.4.1. Wanneer het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) de vraag naar arbeid (werkgelegenheid) overtreft.