Week 2 goederen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Week 2 goederen Door Mind Map: Week 2 goederen

1. Houderschap

1.1. Middelijk

1.2. Onmiddellijk

2. Bezit (art 3:107)

2.1. Politionele functie (art 3:125)

2.1.1. Bezit wordt beschermd. Rechtsvordering instellen tot terugkrijgen van het bezit

2.2. Processuele functie(art 3:119)

2.2.1. Lid 1: De houder wordt vermoed bezitter te zijn

2.2.2. Lid 2: de bezitter wordt vermoed rechthebbende te zijn

2.3. Bewijsfunctie

2.3.1. Feitelijke machthebber vermeld bezitter te zijn art 3:109 BW

2.3.2. Bezitter te goeder trouw (art 3:118 lid 3

2.3.2.1. 3:11

2.3.3. Bezitter vermoed eigenaar te zijn (art 3:119 lid 1)

2.4. Bezitintervisie (art 3:111)

3. Verschil bezit en houderschap (art3:108)

3.1. Uiterlijke feiten

3.2. Overeenkomstige verkeersopvattingen

3.3. Inachtneming wettelijke regels

3.4. Wettelijke regel gaat altijd voor

4. Bezitverkrijging

4.1. Inbezitneming (art 3:112 j.o 3:113)

4.1.1. Opvolging onder algemene titel (art 3:112 j.o 116 BW)

4.2. Bezitsoverdracht ( art 3:112 j.o 114-115 BW)

4.2.1. Bezitsoverdracht zonder feitelijke handeling (art 3:115)

4.2.1.1. CP Levering. Bezitter wordt houder. Bezitter komt overeen dat auto wordt geleverd, maar levering pas over een maand waardoor de bezitter houder wordt voor degene die koopt.

4.2.1.2. Brevi Manu. Houder wordt bezitter

4.2.1.3. Longa Manu. De houder voor de een wordt houder voor de ander

5. Overdraagbaarheid van goederen

5.1. Art 3:83

5.1.1. Overdrachtvereisten

5.1.1.1. Geldige titel

5.1.1.2. Beschikkingsbevoegdheid

5.1.1.2.1. Zaken: eigenaar

5.1.1.2.2. Vorderingsrechten: schuldeiser

5.1.1.2.3. Beperkte rechten: rechthebbende

5.1.1.3. Levering

5.1.1.3.1. R.Z(niet register). ART 3:90 jo. 114+115

5.1.1.3.2. Registergoed (ART 3:90)

5.1.1.3.3. Vorderingsrechten (ART 3:94)

5.1.1.3.4. Beperkte rechten (ART 3:98)