Positieve gezondheid

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Positieve gezondheid Door Mind Map: Positieve gezondheid

1. meer mogelijkheden om mensen een veerkrachtiger en betekenisvol leven te kunnen laten leiden

2. niet alleen oplossing in medisch circuit

3. Pijlers van positieve gezondheid

3.1. Lichaamsfuncties

3.2. Mentaal welbevinden

3.3. Zingeving

3.4. Kwaliteit van leven

3.5. Sociaal maatschappelijk participeren

3.6. Dagelijks functioneren

4. Cliënt staat centraal

5. Positieve gezondheid vraagt om een andere houding

6. Modellen om gezondheid te benaderen

6.1. RAI

6.2. NANDA

6.3. NOC

6.4. Theory of planned behaviour (fishbein &ajzen)

6.5. ASE model

6.6. Health belief model (Jochbaum)

6.7. Social cognitive theory (Bandura)

6.8. Stages of change (Prochaska)

6.9. Self-determination theory (Deci&Ryan)

6.10. Innovation theory (Rogers)

6.11. The Precaution Adoption Process Model (Weinstein, Sandman & Blalock)

6.12. Persuasive by design (Hermsen & Renes)

6.13. Analysis Grid for Environments Linked to Obesity (ANGELO) framework (Swinburn)

6.14. Social Model of Health (Dahlgren & Whitehead)

7. IJsbergmodel van McClelland

8. zorgverlener

8.1. verbeteren van kwaliteit van zorg

9. Persoonsgericht

9.1. Welbevinden

9.2. eigen regie in handen houden

9.3. minder accent op ziekte

10. MSR model voor kritische reflectie

11. Ga open het gesprek in

12. politiek

12.1. aanbod beter aan laten sluiten bij vraag

13. Brug tussen zorg en welzijn

14. Positieve Gezondheid is gericht op wat voor de cliënt van betekenis is