Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Adviesraden Door Mind Map: Adviesraden

1. wat leerden we uit het traject? Wat willen we neerleggen?

1.1. consolideren van goede ideeën

1.1.1. w

1.2. wat leren we uit de piloten?

2. rol van de ondersteuner

2.1. > of > trekken?

2.2. profiel opstellen

2.3. voor elke raad hetzelfde?

2.4. belangenvermenging

3. profiel deelnemers.

3.1. AR als vrijwilligerswerking?

3.2. wat is expertise?

3.3. rol van de voorzitter

3.4. vertegenwoordigers of vrije deelnemers?

4. Hoe kan je wegen op het beleid?

4.1. signalen, pré advies,...

4.2. ook wegen op beleid van partners en bovenlokaal?

4.3. pro en retron actief

5. wat zijn 'goede adviezen'

5.1. formuleren én opvolgen

5.2. vb afsprakennnota met de schepen, adviesbewaker

5.3. afstemmen met politiek

6. Welke inhoud op AR. >

6.1. themaraad = doelgroepraad

6.2. inhoud vs beleid?

6.3. meerjarenplan?

7. van raad naar overlegplatform

7.1. wat is expertise?

7.2. ook ruimte voor uitwisseling?

7.3. bewonersinitiatieven?

7.4. brede representatie

7.5. drie schillen?

7.6. weten wat leeft

8. wat is een "goede" adviesraad