Budgetten en tegemoetkoming van VAHP voor minderjarigen en voor meerderjarigen (1)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Budgetten en tegemoetkoming van VAHP voor minderjarigen en voor meerderjarigen (1) Door Mind Map: Budgetten en tegemoetkoming van VAHP voor minderjarigen en voor meerderjarigen (1)

1. intersectorale toegangspoort (ITP)

1.1. aanvragen van minderjarigen voor ondersteuning die vroeger door het VAPH werden behandeld. De toegangspoort is een dienst van de jeugdhulp binnen Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid.

2. Rechtstreeks toegankelijk hulp (RTH)

2.1. zorgaanbieders die beperkte handicapspecifieke hulp bieden aan personen met een (vermoeden van) handicap.

2.2. aanbieders kunnen een financiële bijdrage vragen

2.3. maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid wordt berekend op basis van de anciënniteit, de functie en de prestatie-eenheden.

2.4. ambulante begeleiding mobiele begeleiding groepsbegeleiding dagopvang verblijf globale individuele ondersteuning

3. VAHP

3.1. Vlaams agentenschap voor personen met een handicap

4. Persoonlijke assistentiebudget (PAB)

4.1. assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren

4.2. enkel minderjarigen

4.3. aanvraagprocedure via intersectorale toegangspoort.

5. Persoonsvolgend Budget (PVB)

5.1. budget op maat

5.2. meerderjarige zorg ondersteunen

5.2.1. eigen netwerk

5.2.2. bij vrijwilligersorganisaties

5.2.3. individuele begeleiders

5.2.4. professionele zorgverleners

5.2.5. bij VAPh vergunde zorgaanbieders

6. Begeleiding,verblijf,dagnostiek,dagopvang

6.1. sommige organisaties rechtstreeks toegankelijk voor andere aanvraag nodig

6.2. voor minder en meerderjarigen

6.3. Van begeleiding tot verblijf

6.3.1. hulp organisatie dagdagelijkse activiteiten

6.3.1.1. af en toe

6.3.1.1.1. rechtstreeks toegankelijke hulp

6.3.1.1.2. maximum 51 begeleidingen of 36 mobiele begeleidingen of 91 groepsbegeleidingen per jaar.

6.3.1.2. intensief

6.3.1.2.1. aanvraag indienen voor begeleiding in of door een multifunctioneel centrum (minderjarigen) of een persoonsvolgend budget (meerderjarigen) aanvragen.

6.4. Dagopvang of dagondersteuning

6.4.1. af en toe nood aan dagopvang

6.4.1.1. rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is maximum 91 dagen per jaar of 36 dagen in combinatie met overnachting.

6.4.2. intensieve dagopvang en dagondersteuning

6.4.2.1. aanvraag indienen voor dagopvang in of door een multifunctioneel centrum (minderjarigen) of een persoonsvolgend budget (meerderjarigen) aanvragen.

6.5. Verblijf of woonondersteuning

6.5.1. opvang tijdens de nacht

6.5.1.1. af en toe

6.5.1.1.1. rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is maximum 61 nachten per jaar of 36 nachten in combinatie met dagopvang.

6.5.1.2. Intensief verblijf of woonondersteuning

6.5.1.2.1. aanvraag indienen voor dagopvang in of door een multifunctioneel centrum (minderjarigen) of een persoonsvolgend budget (meerderjarigen) aanvragen.

6.5.2. intensieve ondersteuning om alleen of in groep te wonen

6.6. Ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap

6.6.1. gevangenis, rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), ondersteuning vanuit forensische VAPH-units en ondersteuning bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden

7. Globaal individuele ondersteuning (GIO)

7.1. 1 op 1 ondersteuning

7.2. stimulatie, coaching, training en assistentie bij activiteiten.

7.3. voor minderjarigen (via rechtstreeks toegankelijke hulp) en voor meerderjarigen (via het persoonsvolgend budget).

7.4. Voorbeeld van GIO voor minderjarigen: bij de start in het eerste leerjaar verkent de begeleider samen met een kind met een visuele beperking de omgeving van de klas. Voorbeeld van GIO voor meerderjarigen: de verschillende deeltaken binnen het kookproces worden besproken en eventueel aangeleerd en/of samen uitgevoerd.

7.5. aparte functie binnen rechtstreeks toegankelijke hulp, specifiek voor kinderen die starten in de kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar.