Waterplan Middengebied

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Waterplan Middengebied Door Mind Map: Waterplan Middengebied

1. Toekomstvisie - droombeeld

1.1. Probleemanalyse

1.1.1. Locatie

1.1.1.1. Generiek

1.1.1.2. Bekkenspecifiek

1.1.1.2.1. Leie

1.1.1.2.2. Bovenschelde

1.1.1.2.3. Gentse Kanalen

1.1.2. Type

1.1.2.1. Teveel aan water

1.1.2.1.1. Ongewenste overstromingen

1.1.2.1.2. Scheepvaart

1.1.2.2. Tekort aan water

1.1.2.2.1. Scheepvaart

1.1.2.2.2. Natuurlijke processen

1.1.2.2.3. Watercaptaties

1.1.2.2.4. Energieproductie

1.1.2.3. Waterkwaliteit

1.1.2.3.1. Natuurlijke processen

1.1.2.3.2. Watercaptaties

1.1.2.4. Sedimentatie

1.1.2.4.1. Scheepvaart

1.1.2.4.2. Afvoercapaciteit

1.1.3. Identificeren van partners en stakeholders in relatie tot problemen

1.2. Toetsen aan klimaatscenario's

1.3. Doelstellingen

1.3.1. Algemeen: aanpakken van problemen

1.3.2. Uitsplitsen tot subdoelstellingen en criteria en indicatoren

1.3.3. To do: vastleggen van planperiode

1.4. Maatregelen

1.4.1. Brede verkenning van maatregelen om doelstellingen te bereiken

1.4.2. Inventariseren van kansen

1.5. Alternatieven

1.5.1. Zinvolle combinaties van maatregelen

1.6. Scenario's

1.6.1. Klimaatverandering

1.6.1.1. Neerslag

1.6.1.1.1. Waterbeschikbaarheid

1.6.1.2. Zeespiegelstijging

1.6.2. Trafiek binnenvaart

1.6.2.1. Aantal scheepvaartbewegingen

1.6.2.2. Grootte van de schepen

1.7. Afwegen van alternatieven

2. Check

2.1. Afspraken Wallonië en Frankrijk

2.2. Acties bekkenspecifieke delen SGBP 3 (maart 2020)

2.3. Waterhuishouding op de waterwegen (DVW, 2018)

2.3.1. https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/download/paper_waterhuishouding_finaal_januari_2018.pdf

2.4. 1ste technische doorrekening ORBP (WL, 2015)

2.5. Belang van inzicht in waterbeschikbaarheid

3. Lopende projecten en programma's

3.1. Seine-Schelde Vlaanderen

3.1.1. Opwaardering kanaal Roeselare-Leie

3.1.1.1. Verslag commissievergadering donderdag 6 februari 2020 14.30u

3.1.2. Opwaardering kanaal Kortrijk-Bossuit

3.1.3. Rivierherstel Leie (in uitvoering/in voorbereiding)

3.1.4. Rivierherstel Bovenschelde (on hold)

3.1.4.1. Ecologische gebiedsvisie (INBO)

3.1.4.1.1. https://pureportal.inbo.be/portal/files/275917/173527.pdf

3.1.5. Seine-Schelde West

3.1.6. Stadsvaart Brugge/Kanaal Gent-Oostende

3.1.7. Boven-Zeeschelde

3.1.7.1. Sigmaplan

3.1.7.2. Integraal Plan

3.2. Nieuwe sluis kanaal Gent-Terneuzen

4. Lopende studies en onderzoek

4.1. Ondersteuningsopdracht Waterbeheer (APS-19-0010) (DVW)

4.1.1. Waterbalansmodel 2.0 Schelde en Maas

4.1.1.1. o.a. captaties

4.2. Randvoorwaarden HD-modellen (WL)

4.3. Hydraulische studie Sas Slijkens (DVW)

4.4. Studie stormvloedkering Oostende (MDK)

4.5. BOS Kanaal Gent-Terneuzen (DVW)

4.6. Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste (L 2019 S 0004 X) (CIW)

4.7. Waterbalansstudie KBK (DVW)

4.8. Waterkwaliteitsstudie KBK (DVW)

4.9. Versterking open ruimte systeem Leievallei (Dep Omg)

4.10. Waterbalansstudie kustregio (provincie West-Vlaanderen)

4.11. Strategische doelstelling: opstellen monitoringplan

5. Welke finaliteit?

5.1. Visie

5.2. Uitvoeringsgericht plan met focus op debietextremen (tekort/teveel)

5.2.1. Doel: systeemcheck doen van wat lopende projecten tot gevolg hebben en inzichtelijk maken van wat er nog ontbreekt om tot kwalitatieve functies van het watersysteem te komen, zowel nu als in de toekomst (scenario's)

5.3. Operationaal plan voor waterverdeling