Onderzoeken

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Onderzoeken Door Mind Map: Onderzoeken

1. Critically appraised topic C.A.T

1.1. Level 3

1.1.1. Betrouwbaarheid: - Mixed methodes

1.1.2. Validiteit: - Beoordelingcriterea

1.1.3. Toepasbaarheid: - Klinische vraag vanuit de beroepspraktijk - Kort en helder samengevat

1.2. Kenmerken: - Kritische beoordeling van een artikel - Antwoord op een klinische vraag - Korte systematische samenvatting - PICO

2. Systematic review

2.1. Level 2

2.1.1. Betrouwbaarheid: - Mixted methodes

2.1.2. Validiteit: - Beoordelingscriteria

2.1.3. Toepasbaarheid: Op basis van fame-schaal: 1. toepasbaarheid 2. geschiktheid 3. betekenisvol zijn 4. effectiviteit

2.2. Kenmerken: - Samenvatting van de literatuur - Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken beschrijven

3. Overeenkomsten en verschillen

3.1. Kwantitatief

3.1.1. Betrouwbaarheid is een voorwaarde

3.2. Kwalitatief

3.2.1. Validiteit is belangrijker den betrouwbaarheid

4. Dataverzameling

4.1. Kwantitatief

4.1.1. Surveyonderzoek

4.1.2. Secundaire analyse

4.1.3. Expirimenten

4.1.4. Monitor onderzoek

4.1.5. Combinaties van deze methodes

4.2. Kwalitatief

4.2.1. Observatieonderzoek

4.2.2. Interviews

4.2.3. Bureauonderzoek: literatuur en archief onderzoek, inhoudsanalyse

4.2.4. Case: handelingsonderzoek, biografisch onderzoek, delphi

4.2.5. Combinatie van deze methodes

4.3. Betrouwbaarheid kwantitatief onderzoek nagaan:

4.3.1. Steekproefomvang (foutmarge)

4.3.2. Test-hertest

4.4. Betrouwbaarheid kwalitatief en kwalitatief onderzoek nagaan:

4.4.1. Standaardisatie

4.4.2. Proef interview, pilot

4.4.3. Vier-ogen principe (peer feedback)

4.4.4. Rapportage en verantwoording

4.5. Betrouwbaarheid kwalitatief onderzoek nagaan:

4.5.1. Interbeoordelaars betrouwbaarheid of intersubjectiviteit

4.5.2. Triangulatie (verschillende methodes, je controleert of een resultaat klopt)

4.5.3. Iteratie (herhaling van data analyse)

4.6. Validiteit

4.6.1. Intern

4.6.2. Extern

4.6.3. Begripsvaliditeit