Macroniveau

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Macroniveau Door Mind Map: Macroniveau

1. Maatschappelijke kwetsbaarheid

1.1. Iemand die opgroeit onder ongunstige omstandigheden kan steeds opnieuw te maken krijgen met factoren die omstandigheden verder negatief beïnvloeden

2. Delinquente subcultuur

2.1. Er ontstaat een mogelijkheid om middel klas waardes te vervangen door andere waardes, zo komt er een collectieve subcultuur met geheel nieuwe statuscriteria

2.1.1. Er worden verbindingen aangegaan met lotgenoten en een aantal kernwaardes van volwassenen worden verworpen. Er komt een "gang"

2.2. Volgens Cohen ontstaat de delinquente subcultuur voornamelijk door de opgroeiende arbeidsjongeren in een klassensamenleving

2.2.1. Door de confrontatie van verschillende sociale klassen ontstaat er schaamte en een gebrek aan zelfrespect bij de lagere klassen

3. Gebrek aan afstamming tussen doelen en middelen

4. Typologie Merton

4.1. Met gebruik van legale middelen wordt geprobeerd om de culturele doelen van de samenleving te bereiken

4.1.1. Conformiteit

4.1.2. Deze vorm is vaak terug te zien in een stabiele samenleving

4.2. Culturele doelen worden geaccepteerd, deze doelen zullen worden bereikt me illegale middelen

4.2.1. Innovatie

4.2.2. Volgens Merton vooral toepasbaar op mensen uit achtergestelde milieus, vanwege hun gebrek aan vooruitzichten.

4.3. Afwijkend, maar geen crimineel gedrag. Er zijn geen culturele doelen, maar wel legale middelen.

4.3.1. Ritualisme

4.3.2. Wordt vooral in de lagere middenklasse waargenomen

4.4. Zowel de culturele doelen als de legale middelen worden niet gebruikt. Het is niet mogelijk voor ze om aan de doelen en middelen te voldoen

4.4.1. Terugtrekking (retreatism)

4.4.2. Voorbeelden van deze groep: zwervers, daklozen, verslaafde

4.5. De algemeen geaccepteerde waarde van de samenleving worden vervangen door alternatieven.

4.5.1. Rebellie

4.5.2. Deze vorm kan worden waargenomen in bepaalde subculturen

5. Durkheim

5.1. aandacht voor de maatschappij en de organisatie en ontwikkeling daarvan

5.2. vele theorieën komen tot stand uit de oorspronkelijke ideeën van Durkheim over anomie

6. Merton's theorie

6.1. Materiële behoeften en rijkdom zag hij als oorzaak van anomie (normloosheid)

6.2. Strain tot anomie: de afwezigheid van overeenstemming tussen de door de maatschappij vastgestelde doelen en de beperkte middelen die individuen ter beschikking staan om deze doelen te bereiken.