Maatschappijleer

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Maatschappijleer Door Mind Map: Maatschappijleer

1. Pluriforme samenleving

1.1. Cultuur

1.1.1. Segregatie

1.1.1.1. Tegencultuur

1.1.2. Subcultuur

1.1.2.1. Vergrijzing

1.1.2.2. Ontgroening

1.1.3. Dominante cultuur

1.1.3.1. Integratie

1.1.3.1.1. Solidariteit

1.1.3.1.2. Economische/cognitieve/politieke/affectieve bindingen

1.1.3.1.3. Assimilatie

1.1.3.1.4. Immigratie

1.1.3.1.5. Etnisch ondernemerschap

1.1.4. Culturele diversiteit

1.1.4.1. Nature-Nurture debat

1.2. (Im)materiële behoefte

1.2.1. Maatschappelijke positie

1.2.1.1. Ontzuiling

1.2.1.1.1. Sociale mobiliteit

1.2.1.2. Status

1.2.1.2.1. Respect

1.2.1.2.2. Sociale ongelijkheid

1.2.1.2.3. Eigen verantwoordelijkheid

1.2.2. Socialisatie

1.2.2.1. Internalisatie

1.2.2.2. Gezinshereniging/gezinsvorming

1.2.2.3. Sociale controle

1.2.2.4. Sociale zekerheid

1.2.2.4.1. Sociale partner

2. Verzorgingsstaat

2.1. Nachtwakersstaat

2.2. Economische/sociale/politieke motieven

2.2.1. Bezuinigingen

2.2.1.1. Frictie-, seizoens-, conjuncturele werkloosheid

2.2.1.2. Financiële prikkel

2.3. Basisbehoefte van de mens

2.3.1. Collectieve voorzieningen

2.3.1.1. Inkomenszekerheid

2.3.1.1.1. Algemene/bijzondere bijstand

2.3.1.1.2. WW-WULBZ-WIA-AOW-AKW

2.3.1.2. Gezondheidszorg

2.3.1.3. Maatschappelijk middenveld

2.3.1.3.1. Socialiserende institutie

2.4. Flexibilisering

2.4.1. Technologische revolutie

2.4.1.1. Automatisering