ADHD in de kleuterklas

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ADHD in de kleuterklas Door Mind Map: ADHD in de kleuterklas

1. Objectieve voorkennis

1.1. actoren

1.1.1. micro (klas/familie)

1.1.1.1. klasgenoten

1.1.1.2. ADHD'er

1.1.1.3. broer/zus

1.1.1.4. ouders

1.1.2. meso

1.1.2.1. leerlingenbegleider

1.1.2.2. CLB

1.1.2.3. buitengewoon onderwijs

1.1.3. macro

1.1.3.1. psychiater

1.1.3.2. psycholoog

1.1.3.3. ouders

1.1.3.4. huisarts

1.2. factoren

1.2.1. wat? waar? hoe? wanneer?

1.2.1.1. vertonen van ongewenst gedrag en slechte prestaties

1.2.1.2. op schoolgebied

1.2.1.3. door ADHD

1.2.1.4. als de kleuters groter worden zal dit toenemen

1.2.2. globale problemen

1.2.2.1. Emotioneel: storende factor voor omgeving, waardoor relaties onder druk komen te staan.

1.2.2.2. Sociaal: komen in conflict met leeftijdgenoten doordat zij als opdringerig, druk en luidruchtig worden ervaren

1.2.2.3. Cognitief: moeite om zich te concentreren en zijn ze sneller afgeleid

1.2.3. mogelijke concrete kenmerken van een kleuter met ADHD

1.2.3.1. moeite hebben om aandacht te houden op taakjes

1.2.3.2. maken van slordigheidsfouten

1.2.3.3. vlug afgeleid zijn door prikkels van buitenaf

1.2.3.4. vergeetachtig zijn bij dagelijkse bezigheden

1.2.3.5. uitflappen van antwoorden vooraleer de vraag in zijn geheel wordt gesteld

1.2.3.6. moeite hebben met luisteren naar wat er gezegd wordt

1.2.3.7. constant friemelen/frunniken

1.3. feiten

1.3.1. ADHD vermindert naarmate ze volwassen worden

1.3.2. 3% tot 5% van de kinderen en adolescenten en 2,5% van de volwassenen heeft ADHD

1.3.3. Een derde van de mensen met ADHD-klachten in de jeugd heeft als volwassene geen klachten meer

2. Subjectieve voorkennis

2.1. vooronderstellingen

2.1.1. kinderen met ADHD vinden later nooit een vriendin, omdat ze zo druk zijn

2.1.2. kinderen met ADHD zullen nooit een diploma krijgen, doordat ze nooit een taak kunnen afmaken

2.1.3. kinderen met ADHD zullen nooit vrienden hebben, doordat ze in conflict gaan met leeftijdsgenoten

2.2. gevoelens en gedachten

2.2.1. opuchting

2.2.2. interessant thema, want ik heb ADHD

2.2.3. blij

2.2.4. leergierig

2.3. meningen

2.3.1. ik vind dat kinderen met ADHD meer begeleiding moeten krijgen en dat ze naar een gewone school mogen blijven gaan

2.3.2. ik vind dat andere kinderen/leerkrachten/volwassenen meer begrip moeten tonen aan iemand met ADHD

3. Ondersteunende maatregelen (oplossingen)

3.1. rustig plekje in school maken

3.2. kinderen met ADHD niet meteen straffen

3.3. extra begeleiding in scholen voor kinderen met ADHD

3.4. voor de les begint: even een bewegingstussendoortje voorzien

4. Interessante bronnen

4.1. Maessen, A. (s.d.). ADHD/ADD bij jonge kinderen. Geraadpleegd op 16 maart 2020, van ADHD / ADD bij jonge kinderen - Kenmerken en Tips

4.2. Schepers, A.(2012). Sociale competenties bij kinderen met ADHD en ASS. Geraadpleegd op 16 maart 2020, van https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19903/023_ A.Scheepers_ s0702188 Scriptierepositorium.pdf?sequence= 1

4.3. ADHD - tips voor de leerkracht