H6 Geneesmiddelen en vergiftigen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
H6 Geneesmiddelen en vergiftigen Door Mind Map: H6 Geneesmiddelen en vergiftigen

1. §6.1 Gezond en ziek

1.1. Gezond zijn/blijven

1.1.1. Bewegen/Sporten

1.1.2. Vaccinaties

1.1.3. Gezond eten

1.1.4. Voldoende nachtrust

1.1.5. Geneesmiddelen (medicijnen)

2. §6.2 Geneesmiddelen

2.1. Soorten geneesmiddelen

2.1.1. Geneesmiddelen Repertorium

2.1.1.1. Geneesmiddelen lettergecodeerd

2.2. Bijsluiters

2.2.1. Bijsluiter

2.2.2. Etiket

2.3. Bijwerkingen

2.3.1. Welk risico loop je?

2.3.1.1. Allergisch

2.3.1.1.1. Vooral bij antibiotica

2.3.1.2. Gewenning

2.3.1.3. Verslaving

2.3.2. Meestal klein maar soms ook heftig

2.4. Wisselwerking

2.4.1. Medicijnen kunnen elkaar beïnvloeden

2.5. Natuurlijk afweersysteem

2.5.1. Weerstand

2.6. Antibiotica

2.6.1. Doden bacteriën of remmen vermenigvuldiging

2.7. Resistentie

2.7.1. Te vaak antibiotica => bacteriesoort resistent

3. §6.3 Vergiftigen

3.1. Vergif

3.1.1. Te hoge dosis stof => giftig

3.1.2. Vergif: Schadelijk in kleine dosis

3.2. MAC-waarde

3.2.1. Maximale Aanvaardbare Concentratie (mg/m³)

3.3. Soorten vergiftiging

3.3.1. Acute vergiftiging

3.3.1.1. Na korte tijd al symptomen

3.3.2. Chronische vergiftiging

3.3.2.1. Na lange tijd pas symptomen

3.4. Manieren van vergiftiging

3.4.1. Giftig bij inademen

3.4.2. Giftig bij opeten

3.4.3. Giftig bij aanraken

3.4.3.1. Fototoxiciteit

3.4.3.1.1. Reactie op (zon)licht

3.5. Alcohol

3.5.1. Stoort signalen tussen hersencellen

4. §6.4 Synthese van geneesmiddelen

4.1. Natuur als leverancier van geneesmiddelen

4.1.1. Planten kunnen een genezende werking hebben.

4.2. Aspirine

4.2.1. acetylsalicylzuur

4.2.2. Remt vrijkomen prostaglandines (zorgen voor pijn en koorts)

4.2.3. Bijwerkingen: Maagproblemen of remming van bloedstolling

4.3. Penicilline

4.3.1. Schimmel

4.3.2. Doodt verschillende bacteriesoorten

4.3.3. Blokkeert de bouw van celwanden van bacteriën.

4.3.4. Twee soorten penicilline

4.3.4.1. Smalspectrumpenicillinen

4.3.4.1.1. Doden een beperkt aantal bacteriën

4.3.4.2. Breedspectrumpenicillinen

4.3.4.2.1. Doden meer bacteriën dan nodig

5. §6.5 De farmaceutische industrie

5.1. Ontwikkeling geneesmiddel

5.1.1. Stap 1: Formuleer onderzoeksvraag

5.1.2. Stap 2: Bedenk hypothese

5.1.2.1. Molecular Modelling

5.1.2.1.1. Indruk krijgen van de molecuulbouw die nodig is

5.1.3. Stap 3: Stoffen uit stap 2 één voor één synthetiseren en zuiveren

5.1.4. Stap 4: Stof testen

5.1.5. Stap 5: Testen op dieren

5.1.6. Stap 6: Testen op mensen (klinisch onderzoek)

5.1.7. Stap 7: Testen op grote groepen

5.1.7.1. Groep 1: Nieuwe medicijn

5.1.7.2. Groep 2: Bekend werkend medicijn

5.1.7.3. Groep 3: Placebo

5.1.7.3.1. Mensen genezen soms doordat ze denken een medicijn binnen te hebben gekregen (placebo-effect)

5.2. Verschil farmaceutische en chemische industrie:

5.2.1. Chemische industrie: Bulkchemie

5.2.1.1. Grote hoeveelheden produceren

5.2.2. Farmaceutische industrie: Fijnchemie

5.2.2.1. Kleine hoeveelheden produceren