Resultaatgericht Samenwerken

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Resultaatgericht Samenwerken Door Mind Map: Resultaatgericht Samenwerken

1. 1. Iniatatieffase

1.1. Opdrachtgever

1.1.1. De opdrachtgever stelt projectkaders vast. Samen met de opdrachtnemer kiest hij de gewenste organisatie.

1.2. Opdrachtnemer

1.2.1. De opdrachtnemer neemt indien gewenst verschillende taken van de opdrachtgever over.

1.2.1.1. - Energielabel vastellen - Geluid berekenen - Asbest onderzoeken - Bouwfysische onderzoeken

1.3. Projectorganisatie

1.3.1. Doel

1.3.1.1. Resultaat

1.3.1.1.1. Wat wil je als eindbestemming? Hoe gaan je het eindresultaat bereiken?

1.3.1.2. Wat is de visie? Wat wil je bereiken?

1.4. Ontwikkelteam

1.4.1. Ontwikkelteams gaan over: - Techniek, de mark en financiën - Leggen afspraken vast, zodat men weet wat er word bedoeld

2. 2. Planontwikkeling

2.1. Opdrachtgever

2.1.1. De opdrachtgever formuleert een marktvisie voor het complex.

2.1.1.1. Marktvisie

2.1.1.1.1. - De huidige en gewenste doelgroep - Verhuurbaarheid - Huur stelling na ingreep/beheer

2.1.1.2. Randvoorwaarden

2.1.1.2.1. - Exploitatietermijn - Investeringsniveau - Onderhoudskosten

2.2. Ontwikkelteam

2.2.1. Het ontwikkelteam stelt op basis van de marktvisie de uitgangspunten voor de renovatie en de aansluitende beheervisie vast. Daarna stelt het ontwikkelteam bepaalde punten op.

2.2.1.1. - Veiligheid - Gezondheid - Energieprestatie - Gebruikskwaliteit - Duurzaamheid - Toekomstwaarde - Wonen

2.3. Prestatie eisen

2.3.1. Een prestatie eis beschrijft nauwkeurig waarin het moet voldoen, zowel in bouwtechnische als in esthetische termen.

2.3.2. Uitgangspunten

2.3.2.1. Op basis van de uitgangspunten worden prestatie eisen per bouwdeel uitgewerkt.

2.3.3. Markt visie

2.3.3.1. Op basis van de markt visie van een complex moet de woonlasten stijging worden beperkt.

2.3.3.1.1. Energieprestatie

2.3.4. Bouwdelen

2.3.4.1. Er zijn verschillende prestatie eisen per bouwdeel. Zo zijn er eisen met betrekking tot warmteverlies van het dak, gevel en vloer.

2.3.5. Vastgestelde prestatie eisen

2.3.5.1. Op basis van de vastgestelde prestatie eisen bij RGS is deze opname van de huidige situatie de taak van de opdrachtnemer.

3. 3. Planuitwerking

3.1. Opdrachtnemer

3.1.1. Maatregelen

3.1.1.1. De opdrachtnemer welke maatregelen nodig zijn om de prestatie eisen te halen.

3.1.2. Oplossingen

3.1.2.1. Een opdrachtnemer werkt verschillende oplossingen voor onderhoud en renovatie uit.

3.1.3. Scenario's

3.1.3.1. Iedere oplossing werkt hij in scenario's uit, die daarna in het ontwikkelteam met de opdrachtgever worden besproken.

3.1.3.2. De scenario's worden niet alleen in geld door gerekend maar ook naar prestaies op het gebied van veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen.

3.2. Prijsvorming

3.2.1. De prijsvorming vind transparant plaats op basis van een open begroting.

3.2.2. Onderhoudskosten

3.2.2.1. Voor ieder scenario worden onderhoudskosten voor de beheerfase uitgerekend.

3.2.2.2. Netto contante waardebepaling

3.2.2.2.1. De verschillende scenario's worden kunnen goed met elkaar worden vergeleken door een netto contante waardebepaling.

3.3. Balans

3.3.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer vinden samen de juiste balans voor het betreffende complex.

4. 4. Opdrachtverstrekking

4.1. Scenario

4.1.1. De opdrachtgever kiest het uiteindelijke scenario dat het beste past bij de gestelde visie.

4.1.2. Randvoorwaarden

4.1.2.1. Ook kijkt de opdrachtgever naar de randvoorwaarden voor de korte en lange termijn, daarmee kan de definitieve begroting worden vastgesteld en de opdracht officieel worden verstrekt.

4.2. Voorbereidingen

4.2.1. Als allerlaatst begint de aannemer met de voorbereidingen op het werk.

5. 5. Projectuitvoering

5.1. Tevredenheid van klanten

5.1.1. Tijdens de uitvoering van het werk word er rekening gehouden met de tevredenheid van de bewoners.

5.1.2. Voorzieningen

5.1.2.1. Er worden allerlei voorzieningen getroffen om de overlast tot een minimum te beperken

5.1.3. - Klantvriendelijkheid - Communicatie met bewoners - Beperking overlast

6. 6. Projectoplevering

6.1. Aanvangskeuring

6.1.1. Deze fase beging met een aanvangskeuring

6.2. Klanttevredenheidsonderzoek

6.2.1. Nadat het project is opgeleverd, word er een klanttevredenheidsonderzoek opgesteld.

6.3. Evaluatie

6.3.1. Als laatst word er geëvalueerd, dit is erg belangrijk. Wat had er beter gekund? Verliep alles soepel? Wat nemen wij mee naar het volgende project?

7. 7. Beheerfase/ exploitatie periode

7.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer

7.1.1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kijken gezamenlijk naar de volgende punten:

7.1.1.1. - Kosten - Efficiency - Kwaliteit - Tevredenheid klant

8. 0. Portefeuillebeleid

8.1. Onderhoudsplanning

8.1.1. Een onderhoudsplanning is een planning / rapport waarin staat in wanneer welk onderhoud geraadpleegd moet worden.

8.2. Planning en begroting

8.2.1. Voorafgaand word er vast een kleine planning en begroting gemaakt. In die planning staan de mogelijke behandelingen die uitgevoerd moet worden. In de begroting staat een globale schatting, wat alles ongeveer zou kosten.

8.3. Investeringsplanning en begroting

8.3.1. Een investeringsplanning is erg belangrijk. Hierin staat namelijk in welk jaar je gaat investeren.