Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
SWP Door Mind Map: SWP

1. identiteit en pastoraal

1.1. opdrachtsverklaring Katholiek Onderwijs

1.2. OKB binnen de begeleiding

1.3. OKB binnen ZILL

1.4. schoolbrochure

1.5. schoolbestuur Scola

1.6. schoolgegegevens

1.6.1. omgeving

1.6.2. rekrutering

1.6.3. bevolking

1.6.4. samenwerking andere scholen

1.6.5. samenwerking plaatselijke geloofsgemeenschap

1.6.6. voor- en naschoolse opvang

2. pedagogisch-didactisch beleid

3. personeelsbeleid

4. schoolorganisatie en schooladministratie

5. financieel en materiaal beleid

6. preventie en welzijn

7. inspraak

8. algemene aandachtspunten

9. communicatie