Oorzaken werkdruk

Oorzaken werkdruk

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Oorzaken werkdruk Door Mind Map: Oorzaken werkdruk

1. weinig inspirerende/statische werkomgeving (het gaat al jarenlang over dezelfde ontwikkelingen die maar niet van de grond komen. Vaak afhankelijk van omstandigheden/wisselende managers

2. Energie vreters

2.1. Tijd om werk te doen

2.1.1. tijd om een vak aan te leren te weinig

2.1.2. kaasschaaf methode en daardoor steeds minder tijd krijgen voor een vak/module

2.1.3. urenbudget is functie van aantal studenten, niet van de inhoud

2.1.4. Verplichte vergaderingen die te weinig opleveren

2.2. Tijd tussen tentamen en hertentamen te kort

2.3. ICT mogelijkheden, 1.waar vind ik informatie, 2.systemen werken niet, duurt lang voor je hulp krijgt van service.

2.3.1. Te veel verschillende systemen

2.3.2. Toegevoegde waarde van de systemen is een vraagteken

2.3.3. Te veel handelingen om op de juiste plaats te komen

2.4. Managers ipv leidinggevende

2.4.1. Getallen overheersen de inhoud en kwaliteit

2.4.2. geen inhoudelijk zicht op wat alles inhoudt

2.4.3. wegbezuinigen in de ondersteuning betekent meer werk voor de docent

2.4.4. Kaasschaaf in organisatie en beheer uren

2.5. Team

2.5.1. roddelen, elkaar niet opbouwen, altijd negatief, wegwuiven van problemen

2.5.2. te weinig

2.6. Hersteltijd

2.7. Roosters kloppen niet

2.8. communicatie

2.8.1. te laat

2.8.2. onduidelijk

2.8.3. te veel doelen

2.9. Zinloze bureaucratie

2.9.1. Steeds maar nieuwe plannen terwijl de oude nog niet geëvalueerd zijn

2.10. Gebrek aan regelruimte

2.11. Overdreven verantwoording ("borging") door gebrek aan vertrouwen

2.12. Negatieve sfeer

2.13. Onduidelijke taken

2.14. Onduidelijke criteria over kwaliteitsniveau

2.15. systemen die belangrijker zijn dan mensen

2.16. overbelaste leidinggevende

2.16.1. niet geschikt voor functie

2.17. Ondersteunende diensten die niet ondersteunen maar hun eigen koninkrijkje spelen

3. Hedendaags beeld van continue groei en prestatie

4. Piekbelasting

5. Niet gekwalificeerde medewerkers en tijdelijke collega's

5.1. Vooral ook te weinig handen aan het bed.

6. Extra taken die niet in de jaartaakplanning zijn opgenomen

7. Steeds opnieuw worden gemaakte afspraken niet nagekomen door leidinggevende

8. waardering en respect

8.1. zeker ook financieel gezien

9. Energiegevers

9.1. inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling

9.2. Contact met studenten

9.2.1. vooral breder dan het directe onderwijs

9.3. Inhoud van het vak

9.4. Stagebezoek en begeleiding

9.5. de vrijdagnamiddagborrel

9.6. Schouderklopje van de leidinggevende en van collega's

9.7. Pauzekontakten

9.8. Autonomie

9.9. steun vanuit de omgeving (familie, vrienden)

9.10. persoonlijke benadering

9.11. een ontspannende bezigheid buitenshuis,in de tuin, wandelingetje.

9.12. Goede lessen!

9.13. Samen met studenten en andere betrokkenen onderwijs ontwikkelen.

9.14. De projecten die studenten doen / het (foto)werk dat ze maken

9.14.1. en ze daar in begeleiden tijdens de lessen en werkbesprekingen

9.15. samenwerking met partners buiten organisatie

10. Tijd om onderwijs te ontwikkelen.

11. Samenwerken met collega's

12. Coachen van studenten

13. Gesprekken met collega's

13.1. Vooral met collega's die denken vanuit mogelijkheden

14. contact met collega's

14.1. Waar blind op vertrouwd kan worden

14.2. Ook via buitenlandse contacten

15. Internationale contacten

15.1. collega's, studenten, leren van elkaar

16. ERG VEEL ONDERWIJSGERELATEERDE WERKDRUK

16.1. Waar blijven de specifieke inzichten m.b.t. werkdruk ondersteunend personeel?

16.1.1. Zijn we als Medezeggenschap ook verantwoordelijk voor.

16.2. BELANGRIJK MAAR ... EEN SCHOOL IS MEER