Werkplekleren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Werkplekleren Door Mind Map: Werkplekleren

1. Visie

2. Leerdoelen

3. WPL doorheen de opleiding

3.1. WPL in het opleidingsprogramma

3.1.1. Groeilijn

3.1.2. WPL1

3.1.2.1. F1 - S1 - .. weken

3.1.2.2. Thema:

3.1.2.3. Doel:

3.1.3. WPL2

3.1.3.1. F1 - S2 - .. weken

3.1.3.2. Thema:

3.1.3.3. Doel:

3.1.4. WPL3

3.1.4.1. F2 - S1 - .. weken

3.1.4.2. Thema:

3.1.4.3. Doel:

3.1.5. WPL4

3.1.5.1. F2 - S2 - .. weken

3.1.5.2. Thema:

3.1.5.3. Doel:

3.2. Link WPL met andere opo's in het programma

3.2.1. WPL1

3.2.2. WPL2

3.2.3. WPL3

3.2.4. WPL4

3.3. In lijn met het onderwijsmodel 4D/ID

3.4. Afstudeerproject

3.4.1. Sluitwerk van het WPL

4. Begeleiding

4.1. In zoeken WPL

4.1.1. Voorbereiding

4.1.2. Werkplekmarkt

4.2. Tijdens WPL

4.2.1. Mentor

4.2.2. Werkplekbegeleider

4.2.2.1. Logboek

4.2.2.2. WPL-bezoek

4.3. Tussentijdse reflectiemomenten

4.4. hoe omgaan met minder goede begeleiding / hoe komen we tot kwaliteitsvolle werkplekken

5. Evaluatie / toetsing

5.1. student

5.1.1. zelfreflectie

5.2. mentor

5.2.1. tussentijdse evaluatie

5.2.2. eindevaluatie

5.3. werkplekbegeleider

5.3.1. tussentijdse evaluatie

5.3.2. eindevaluatie

6. Borging kwaliteit

6.1. Clusteroverleg

6.1.1. Opleidingscoördinatoren

6.1.2. Eenvormigheid over de opleidingen heen

6.1.3. uitwisseling ervaringen / good practices

6.2. Kernteam

6.2.1. WPC-lid kernteam

6.2.2. positie WPL binnen de opleiding

6.2.3. vast agendapunt

6.3. Vanuit dienst onderwijs

6.3.1. Scherp stellen leerdoelen

6.3.2. scherp stellen evaluatie

6.4. Overleg WPL-coördinatoren

6.5. Criteria voor de werkplek

6.6. Welkplekscan

6.6.1. kwaliteitsvolle werkplek

6.6.2. verwachtingen aan de werkplek

6.7. Evaluatiemoment mentoren tijdens startdag WPL + informeel tijdens tussentijds bezoek

6.8. mentor

6.8.1. vorming en ondersteuning mentor

6.8.2. Evaluatie door de mentor

6.8.2.1. Leerdoelen als basis

6.8.2.2. Beoordlingsrubric

6.9. Opleidingsbevraging

6.10. OPO-bevraging

7. Betrokkenen & hun rol

7.1. Beleidsmedewerker WPL (Ellen)

7.2. Opleidingsmanager

7.2.1. View over alle opleidingen heen

7.2.1.1. Visie & doel

7.2.1.2. Planning & organisatie

7.2.1.3. kwaliteitsborging & evaluatie

7.2.2. Toekenning van middelen en personeel

7.3. Opleidingscoördinator

7.4. Werkplekcoördinator

7.5. OPO-verantwoordelijke

7.6. Werkplekbegeleider

7.6.1. Begeleiden mentor van de werkplek

7.6.2. Begeleiding van de student

7.7. Mentor

7.7.1. ondersteuning van de mentor in de rol

7.8. Student

8. Praktische organisatie

8.1. Informeren studenten vooraf

8.2. WPL-markt

8.2.1. Kandidaat WPL

8.2.2. Sollicitatie studenten

8.3. Toekennen WPL - student

9. SWOT

9.1. S

9.1.1. Volgens studenten

9.1.2. Volgens werkplekken

9.1.3. Volgens opleiding (wpc, docenten, ...)

9.2. W

9.2.1. Volgens studenten

9.2.2. Volgens werkplek

9.2.3. Volgens opleiding (wpc, docenten, ...)

9.3. O

9.3.1. WPL & werken combineren

9.4. T

9.4.1. Covid 19