Strategisch doel 3: onderwijsinstellingen versterken

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Strategisch doel 3: onderwijsinstellingen versterken Door Mind Map: Strategisch doel 3: onderwijsinstellingen versterken

1. inschrijvingsbeleid vereenvoudigen en vernieuwen

1.1. Realisaties 2016-2017

1.1.1. Onderzoek naar toegankelijker aanmeldingssysteem voor ouders (ipv kamperende ouders)

1.1.2. Scholen met kamperende ouders contacteren en informeren omtrent ondersteuningsaanbond van de administratie

1.2. Plannen 2017-2018

1.2.1. oplossing zoeken voor meerwaardige aanmeldingen/inschrijvingen

1.2.2. buitengewoon onderwijs valt niet onder huidige regelgeving inschrijvingsbeleid

2. de werkingsmiddelen in het leerplichtonderwijs evalueren

2.1. realisaties 2016-2017

2.1.1. webpagina met toelichting berekening van het werkingsbudget

2.1.2. toezichtskader waarbij kwaliteitszorg en onderwijskundig beleid van scholen worden onderzocht

2.1.3. onderzoek naar hoe in kaart brengen van de effecten van het financieringssysteem en gelijke kansenbeleid

2.2. plannen 2017-2018

2.2.1. toezichtskader van onderwijsinspectie verfijnen en heropleiding inspecteurs

2.2.2. 2018 nieuwe aanpak implementeren

2.2.3. onderzoek effecten van financieringssysteem en gelijke kansenbeleid resultaten analyseren

3. naar een meer eenvormig landschap voor internaten evolueren

3.1. Realisaties 2016-2017

3.1.1. 8 internaten met permanente openstelling werken verder naar een plaats binnen de jeugdhulp, specifieke aandacht voor:

3.1.1.1. implementatie van de decreten integrale jeugdhulp

3.1.1.2. Rechtspositie van minderjarigen in de integrale jeugdhulp

3.1.1.3. kwaliteit van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

3.2. Plannen 2017-2018

3.2.1. plan voor volgende schooljaren met aandacht voor verhouding tussen IPO en MPIGO: doelgroep jongeren met welzijnsprofiel

3.2.1.1. uitwerken kwaliteitskader

4. een optimalisatie van het onderwijslandschap mogelijk maken

4.1. Realisaties 2016-2017

4.1.1. opvolging in welke mate officiële onderwijstrekkers volgende zaken versterken

4.1.1.1. opleidingsaanbod

4.1.1.2. leerplannen

4.1.1.3. personeel en rechtspositie

4.1.1.4. neutraliteit en pedagogisch project

4.2. Plannen 2017-2018

4.2.1. initiatief om de regelgeving aan te passen