Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Marktaanbod Door Mind Map: Marktaanbod

1. Keuze menu voor de buurt

2. Verhaal van de bewoner

2.1. Onderscheid niet-willers en niet-kunners

2.2. Eerlijke verhaal (wat kan ik krijgen voor mijn energierekening).

2.3. Keuzevrijheid

2.4. Wat speelt er nog meer in de buurt

3. Betaalbaarheid voor de bewoner

3.1. Duidelijke boodschap (eerlijk verhaal)

3.2. Inzicht in mogelijkheden en voorwaarden

3.3. Ontwikkelen nieuwe mogelijkheden

3.4. Loket - helpen bij formulieren

3.5. Woningabonnement

3.6. Transform

4. Planning

5. Capaciteit (handen)

5.1. Planning

5.2. Contracteren

5.3. Onderwijs

5.4. Omscholen

5.5. Innovatie

6. Schaalgrootte

6.1. Bundeling producten (inkoop)

6.2. Bundeling marktpartijen

6.2.1. Openheid tot samenwerking

6.2.2. Andere disciplines in de keten

6.2.3. Intermediaire partij richting bewoner (met doorzettingsmacht)

6.3. Financiering

7. Samenloop verschillende oplossingen

7.1. Eerlijk verhaal - niet alles kan

7.2. Vergelijkbaarheid cijfers energie

7.3. Inzicht in effecten

7.4. Betaalbaarheid

7.5. Afstemming markt

7.6. Afstemming corporaties

8. Energie infrastructuur

9. Warmtenet

10. Transform

11. Buurt initiatieven

12. Overleg met marktpartijen