Innovatieve technieken en tools

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Innovatieve technieken en tools Door Mind Map: Innovatieve technieken en tools

1. X band radar plastics detecteren rivieren - Deltares (Frans)

2. Drones - drijvend plastics in troebel water, bijna niet te doen. Tauw en Oceancleanup (Remco)

2.1. Satellietdata niet haalbaar voor plastics, wel eilanden van plastic (Frans)

2.1.1. Vooral met drone, kleine gefragementeerde stukken niet haalbaar

3. Naartoe: geen opruimacties meer maar met drones verifieeren en data met elkaar koppelen

3.1. Wat is technisch haalbaar

3.2. Dataset schone rivieren

4. Beeld door de jaren heen kunnen geven

5. Vangsystemen als monitoring tool

5.1. Camera op vangsysteem

5.2. GSM tracker

5.2.1. Bert teunkes: Met hoogtij komt het meer stroomopwaarts.

5.2.2. Afhankelijk van riviersystemen

5.3. Moet geen verdienmodel worden

5.3.1. ASDP acoustic in waterkolom - Deltares (Frans)

6. Bert Teunkes: Onderzoek naar verspreiding plastics en acoustisch in waterkolom

7. Hoe word AI data geanalyseerd?

7.1. Tauw doet dat al (Remco)

7.2. In welke eenheid wil je het uitdrukken?

7.2.1. Potentie wat elk stuk plastic heeft om microplastic te worden?

7.2.2. Kennis van probleematiek - bepalend voor wat je doet

7.2.3. Massabalans bepalen - Remco

7.2.3.1. ten opzichte van watersysteem

7.2.3.1.1. Vangsystemen hierop inzetten -Remco

8. Camera op hoofd en vertellen wat voor materiaal het is? Vince

8.1. Massa gemene deler hierin - Lea

9. Delatres: modeleren palsticstromen

9.1. Schone rivieren dataset stukje waal: ook met netten beide datasets met elkaar linken

9.1.1. twee keer per jaar alleen

10. Tauw ook sedimentonderzoek, met plasticsoep