Slachtoffer van een ongeval

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Slachtoffer van een ongeval Door Mind Map: Slachtoffer van een ongeval

1. Verklarende woordenlijst

2. Bibliografie

3. Nuttige adressen en telefoonnummers

4. Inleiding

5. 5 Ongevalstypes

5.1. Ongeval in het privéleven

5.2. Arbeidsongeval

5.2.1. Overheidspersoneel

5.2.2. Personeel onderworpen aan de RSZ

5.2.3. Zelfstandige

5.2.4. Arbeidswegongeval met een aansprakelijke

5.3. Ongeval naar aanleiding van een fout van een derde

5.4. Ongeval in hoedanigheid van zwakke weggebruiker

5.5. Ongeval naar aanleiding van een medische fout van een derde

6. Inhoudstafel

6.1. Structuur

6.1.1. Gelijkenissen

6.1.2. Verschillen