Seminarie 7A: behaviourisme uitganspunten sociaal leren en habituatie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Seminarie 7A: behaviourisme uitganspunten sociaal leren en habituatie Door Mind Map: Seminarie 7A: behaviourisme uitganspunten sociaal leren en habituatie

1. Ons gedrag, onze gevoelens en onze gedachten worden bepaald door wat we geleerd hebben

1.1. Tabula rasa

1.2. Gedrag, gevoelens en gedachten zijn aangeleerd

1.3. Ervaring

1.4. John Locke (1632-1704)

1.4.1. Leren dmv associatie

1.4.2. Leren dmv straffen en belonen

1.4.3. Leren dmv imiteren

1.5. Optimistisch

1.6. Pessimistsich

1.7. Dierexperimenten

1.8. Natuurwetenschappen en sociale wetenschappen

1.9. Nature-nurture debat

1.9.1. Nature

1.9.1.1. Pers

1.9.1.2. Psychologische verschillen

1.9.1.3. Sociale verschillen

1.9.1.4. Endogeen

1.9.1.5. Nativisme

1.9.1.6. Pedagogisch pestimisme

1.9.2. Nurture

1.9.2.1. Milieutheorieen

1.9.2.1.1. Behaviourisme

1.9.2.1.2. socialisatietheorieen

1.9.2.2. Tabula rasa

1.9.2.3. Milieu

1.9.2.4. Omgeving

1.9.2.5. Opvoeding

1.9.2.6. Empirisme

1.9.2.7. Pedagogisch optimisme

1.9.3. Convergentietheorie

1.9.3.1. Interactie

1.9.3.1.1. Erfelijke factoren

1.9.3.1.2. Milieufactoren

1.9.3.2. Nativisme en empirisme = te extreem

2. Een behavioristische benadering gaat uit van een positivistisch wetenschapsmodel

2.1. Positieve of exacte wetenschappen

2.1.1. Objectiviteit

2.1.1.1. Waarneembaar gedrag

2.1.1.2. Objectieve experimentele tak van natuurwetenschappen

2.1.1.3. Stimulus-Reactie verbindingen

2.1.1.4. Gedachten, gevoelens en verlangens

2.1.1.4.1. Black box

2.1.1.4.2. Subjectief

2.1.1.4.3. Onbestudeerbaar

2.1.1.5. Stimulus

2.1.1.6. Black box

2.1.1.7. Respons

2.1.2. Reductionistisch

2.1.2.1. Complexe fenomenen

2.1.2.1.1. Stimulus-Reactie verbindingen

2.1.3. Lineair causaal

2.1.3.1. Oorzaak-gevolg redenering

2.1.3.1.1. Externe krachten

2.1.3.1.2. Stimulus = oorzaak

2.1.3.1.3. Respons = gevolg

2.1.4. Realiteit verknippen

3. Een behavioristische benadering gaat uit van een leermodel

3.1. Leren

3.1.1. Elke duurzame verandering in het gedrag, gevoelens en gedrachten als gevolg van vroegere ervaringen

3.1.2. Ervaring

3.1.3. Stimulus

3.1.4. Respons

3.2. Eenzijdig

3.2.1. Ziekte of vermoeidheid

3.2.2. Natuurlijke ontwikkeling of rijpingsproces

4. Ons gedrag, onze gevoelens en onze gedachten worden bepaald door allerlei prikkels in onze omgeving

4.1. Periferalistsich

4.2. Deterministisch

5. De geschiedenis van het behaviourisme

5.1. John Watson

5.1.1. Behaviourisme

5.1.1.1. Leerprincipes

5.1.1.1.1. Prikkel of situatie (S)

5.1.1.1.2. Automatische reactie (R)

5.1.1.1.3. S --> R

5.2. Ivan Pavlov

5.2.1. Klassieke conditionering

5.2.1.1. Leerprincipe

5.3. Frederik Skinner

5.3.1. Neo-behaviourisme

5.3.1.1. Gedachten, gevoelens en verlangens

5.3.1.1.1. Reactie op omgeving

5.3.1.1.2. Niet wetenschappelijk te onderzoeken factoren met invloed op het gedrag

5.3.1.2. Gedrag

5.3.1.2.1. gevolg of consecuentie (C)

5.3.1.2.2. Gedrag (R)

5.3.1.3. Cognitieve en emotionele processen

5.3.1.4. Theoretische achtergrond

5.3.1.4.1. gedragstherapie

5.4. Bandura

5.4.1. Sociale leertheorie

5.4.1.1. Observatie-leren

5.4.1.2. Model-leren