Struisvogelbedrijf

Schoolproject

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Struisvogelbedrijf Door Mind Map: Struisvogelbedrijf

1. Loopbaan en zelfkennis

1.1. Zelfreflecteren

1.1.1. Registratie

1.1.1.1. Pop & Pap

1.1.1.2. Stappenplan

1.1.1.3. Portfolio

1.2. Ethisch

1.2.1. Ethisch bewust

1.2.2. Vakbekwaamheid

1.2.3. Beroepsmatig handelen

1.2.4. Integriteit

1.2.5. Respect

1.3. Leren

1.3.1. Mindset

1.3.1.1. Doorgroeien

1.3.2. Reflecteren

1.3.3. ijsbergtheorie van mcclelland

1.3.4. Leercompetenties

1.3.5. Loopbaan en leerbekwaam

1.3.6. Professioneel Ontwikkelingsgesprek

1.3.7. Studieloopbaanbegeleiding

2. Promotie

2.1. Doelgroepen

2.1.1. Klantanalyse

2.1.2. Doelgroep bepaling

2.2. Website

2.3. Promotieplan

2.3.1. Gratis publiciteit

2.3.2. Schrijf promotieplan

2.4. Huisstijl

2.4.1. handelsnaam

2.4.2. Ontwikkel Huisstijl

2.4.3. Ontwerp visitekaart

3. Organisatie

3.1. Boekhouden en admistratie

3.1.1. Zet boekhouding op

3.2. Automatisering

3.3. Personeel en bevoegdheden

3.3.1. Consequenties aannemen personeel

3.3.2. Maak personeelsplan

3.4. Productieproces

3.4.1. Werk productieproces uit

3.4.2. Bepaal productie van product

4. Onderneming

4.1. Zakelijke gegevens

4.1.1. Huisvesting

4.1.2. Handelsnaam

4.2. De ondernemers

4.2.1. Onderzoek ondernemerskwaliteiten

4.2.2. CV aanmaken

4.2.3. Overzicht aanmaken van onderzoekskwaliteiten

4.3. Producten

4.3.1. Werk Idee uit

4.3.2. Controleer haalbaarheid

4.4. Missie en doelstellingen

4.4.1. Formuleer doelstelling

4.4.2. Formuleer visie

4.4.3. Formuleer missie

4.5. Huisvesting

4.5.1. Bepaal Huisvesting

4.6. Overheid

4.6.1. Welke vergunningen en diploma's nodig zijn

4.7. Rechtsvorm

4.7.1. Kies een rechtsvorm

4.8. Verzekeringen

4.8.1. Onderzoek risico's en verzekeringen

5. Financiën

5.1. Openingsbalans

5.1.1. Stel Openingsbalans op

5.2. Investeringsbegroting

5.2.1. Maak investeringsbegroting

5.3. Liquiditeitsbegroting

5.3.1. Maak liquiditeitsbegroting

5.4. Inkomen ondernemers

5.4.1. Schatting inkomst en winst ondernemer

5.5. Scenarioanalyse

5.5.1. Maak minimaal drie scenario's

5.6. Financeringsplan

5.6.1. Maak een financieringsplan

5.7. Resultatenbegroting

5.7.1. Maak een resultatenbegroting

5.8. Omzetvoorspelling

5.8.1. Bepaal je omzet

6. Markt

6.1. Bedrijfstakanalalyse

6.1.1. Onderzoek bedrijfstak

6.2. Concurrentieanalyse

6.2.1. Voer een concurrentieanalyse uit

6.3. Klantenanalyse

6.3.1. Bepaal doelgroei en markt

6.3.2. Voer een klantenanalyse uit

6.4. Leverancieranalyse

6.5. Distributieanalyse

6.6. Interne Analyse

6.6.1. Analyseer sterke en zwakke punten

6.7. Marketingsstrategie

6.7.1. Bepaal mogelijke strategieën

6.7.2. Schrijf marketingstrategie en werk 5 P's uit