B.B&R : Methoden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
B.B&R : Methoden Door Mind Map: B.B&R : Methoden

1. Activisme niet overal welkom

2. 4 Methode Beinvloeden

2.1. 1. Bevolking

2.1.1. Doel publieke draagvlak vergroten

2.1.2. sensibilisering en netwerking

2.1.3. petitities en picnick acties, betogingen

2.1.4. Humor en protestsongs

2.2. 2. Media

2.2.1. Doel Boodschap weerklank geven

2.2.2. Bij alle luiken deel media

2.2.3. alle campagnes hebben websites

2.2.4. Sociale media en televisie, radio kranten

2.2.5. Nieuwe media inschakelen bv; Tiktok

2.3. 3. rechstreeks naar politiek

2.3.1. Doel dicht mogelijk bij beslissers

2.3.2. Lobby en netwerking

2.3.3. Vakbonden

2.3.4. Politieke stages

2.4. 4. Wettelijke wegen

2.4.1. Doel druk verhogen

2.4.2. gerechterlijke zaken

3. Methoden Realisen

3.1. 1. Bevolking

3.1.1. Draagvlak voor beslissing

3.1.2. sensibiliseren en informeren vb. Preventie maatregelen campagne Co-19

3.1.3. Stadmagzines en oproep voor participatie

3.2. 2. Media

3.2.1. Essentieel in politiek vandaag

3.2.2. Persconferenties

3.2.3. Perslekken

3.3. 3. Rechstreeks politiek

3.3.1. Lobby en netwerking

3.3.2. Burgemeesters en kabinetten

3.3.3. Onderhandelingen en protesten

3.4. 4. Wettelijke wegen

3.4.1. Zie parlementaire procedures

3.5. INSTRUMENTEN

3.5.1. Ondersteunende instrumenten

3.5.2. Directe instrumenten

3.5.3. Sturend instrumenten

3.5.3.1. Beleidsbeslissing : Zweep

3.5.3.1.1. Zweep : juridisch instrumenteel (Macht en mandaat beleid)

3.5.3.2. Beleidsuitvoering : Wortel & Preek

3.5.3.2.1. Wortel : Financieel economisch instrument (Subsidies en belastingen/tax)

3.5.3.2.2. Preek : communicatieve middelen voor draagvlak

3.5.4. Participatieve instrumenten

3.5.4.1. Beleids Voorbereiding en planning

3.5.4.1.1. Toog : vormen van dialoog oh, lokaal bestuur en bevolking

3.5.4.1.2. vb. Wijkbudgetten, burgerbudgetten, adviesraden,...

3.5.4.2. Beleidsuitvoering

3.5.4.2.1. Co creatie (vrij nieuw) in samenwerking realiseren

4. Formeel vs informeel

4.1. Formeel

4.1.1. alle wettelijk geregelde mogelijke methoden van beleidsbeïnvloeding waarbij burgers gebruik maken van hun burgerrechten opgenomen in de grondwet “

4.1.1.1. kiesrecht

4.1.1.2. Recht op vereninging

4.1.1.3. Stakingsrecht

4.1.1.4. Politieke partijen inrichten

4.1.1.5. Project voorstel aan de gemeenteraad

4.1.1.6. Referendum

4.1.1.7. ...

4.2. Informeel

4.2.1. def alle manieren waarop groepen & organisaties buiten de officiële kanalen om hun belang (bij besluitvormers) kunnen behartigen”

4.2.1.1. Betonginen

4.2.1.2. dialoog en lobbying

4.2.1.3. directie acties

4.2.1.4. Spanningsvelden tussen directe acties en vorm vb, Extention rebellion

5. Criminalisering

5.1. Sommige landen strafbaar of levensgevaarlijk

5.2. Rapport 11.11.11. solidariteit vluchtelingen

5.2.1. Shrinkingspace : beleidsbeinvloeding wordt ingeperkt

5.2.1.1. wettelijke obstakels

5.2.1.1.1. vb. wetvoorstel voor woonbetreding (afgevoerd)

5.2.1.2. Drastische finianciele verminderingen voor organisaties

5.2.1.2.1. afbouw kleinschalige organisaties

5.2.1.3. Juridische gevolgen

5.2.1.3.1. vb. Proces tegen vrijwilligers burgerplatforms