Schoolgesprek

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Schoolgesprek Door Mind Map: Schoolgesprek

1. lid strategisch team

1.1. Vanuit gesprekken over rolneming met ondersteuningsteam is onderverdeling gemaakt tussen strategisch team en ondersteuningsteam

1.2. Wekelijks gepland overleg directie/regisseur

1.3. Uitdragen gezamenlijke visie

1.4. Zichtbaar binnen school/team

2. Dilemma’s en vraagstukken

2.1. Verschillende namen voor rollen

2.2. Hoe zorg je ervoor dat je meer eenheid uitstraalt

2.3. Meer diepgang onderwerpen overleg

2.4. Blijven volgen van agenda

3. Rol regisseur binnen SBO de Verrekijker

3.1. Opleiden

3.1.1. Ontwikkelingsgesprekken

3.1.2. Professionalisering gericht op pedagogisch domein

3.1.3. Implenteren Kwink

3.2. Onderzoeken

3.2.1. Strategische beleidstukken

3.2.2. Methode sociaal emotioneel/arrangementen/groepsplan

3.3. Ondersteunen

3.3.1. Eerste aanspreekpunt leerkracht, ouders en externen

3.3.2. Voorzitter mini-OT

3.3.3. Vanuit professionalisering leerkrachten begeleiden in de onderwijspraktijk

4. Ervaringen

4.1. Eerste aanspreekpunt, elke dag persoon strategisch team aanwezig

4.2. Intensief contact directeur-regisseur

4.3. Overnemen elkaars taken is een vanzelfsprekendheid

4.4. Makkelijker nemen van regie bij afwezigheid directeur