Risico-inventarisatie: Afvalprobleem gemeente Waterland

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Risico-inventarisatie: Afvalprobleem gemeente Waterland Door Mind Map: Risico-inventarisatie: Afvalprobleem gemeente Waterland

1. Wet milieubeheer

1.1. Artikel 10.1 Als je had kunnen weten dat jouw handeling negatieve gevolgen zou kunnen hebben op het milieu, dan moet je alle maatregelen nemen om deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken

1.1.1. Verlies van of schade aan natuurschoon (nat): Als jij een handeling doet die negatieve gevolgen heeft voor het milieu, wordt het natuurschoon beschadigd. Om dit te voorkomen moeten burgers ervoor zorgen dat de handelingen die zij verrichten zo min mogelijk verlies of schade aan het natuurschoon kunnen brengen en dus de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

1.2. Artikel 10.23 De gemeenteraad stelt in het belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening af.

1.2.1. Verlies van of schade aan natuurschoon (nat): Door het invoeren van een afvalstoffenverordening wordt het natuurschoon (of milieu) beschermd. Als er regels bestaan kunnen deze worden nageleefd en blijft (volgens het ideaalbeeld) het natuurschoon geheel intact.

2. Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004

2.1. Artikel 27 Lid 1 Het is verboden om door afvalstoffen of inzamelmiddelen te zoeken en te verspreiden. Lid 2 Het is verboden om tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die aangeboden staan, te stoten, te schoppen of omver te werpen.

2.1.1. Verlies van of schade aan natuurschoon (nat): Als de afvalstoffen of inzamelmiddelen verspreid of omver geworpen worden, raakt het natuurschoon verloren en/of beschadigd.

2.2. Artikel 20 Lid 1 Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling worden aangeboden. Lid 2 Het is verboden om op een andere dag of ander tijdstip huishoudelijk afval aan te bieden.

2.2.1. Verlies van of schade aan natuurschoon (nat): Ingeval van het niet houden aan de tijden/dagen, wordt er afval aangeboden op tijden/dagen dat het niet wordt opgehaald. Hierdoor is het gevolg dat er verlies van of schade aan het natuurschoon ontstaat.

2.3. Artikel 25 Het is verboden om buiten de door het college aangegeven plaatsen en buiten de inrichting van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden achter te laten of op een andere manier te plaatsen als de gevolgen daarvan nadelig zijn voor het milieu.

2.3.1. Verlies van of schade aan natuurschoon (nat): Door het verkeerd aanbieden van afval ontstaat er verlies van of schade aan het natuurschoon.

2.4. Artikel 30 Lid 1 Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op zo'n manier te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

2.4.1. Verlies van of schade aan natuurschoon (nat): Het gevolg van het laden, lossen, vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten waardoor de weg moet worden verontreinigd of het milieu negatief wordt beïnvloed is dat er verlies van of schade aan het natuurschoon ontstaat.

2.5. Artikel 31 Lid 1 Het is verboden om afval op een publiek zichtbare plek te plaatsen of in de open lucht op te slaan of opgeslagen te hebben.

2.5.1. Kwaliteit (kwa): Door het in het publiek zichtbare afval wordt het uiterlijk van de gemeente aangetast en dus de kwaliteit.

3. APV gemeente Waterland

3.1. Artikel 4.13 Lid 1 In het belang van het uiterlijk van de gemeente is het verboden om buiten de door de gemeente aangewezen plaatsen, in de openlucht en buiten de weg gelegen voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben. Voorbeelden van deze voorwerpen of stoffen zijn: - onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen onderdelen daarvan; - bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan; - kampeermiddelen of onderdelen daarvan; - mestopslag, gierkelder, of andere verzamelplaatsen van vuil, verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landschapsproducten, afbraakmaterialen of oude metalen. Lid 2 Als er inbreuk wordt gemaakt op deze wet, kan het college nadere regels stellen.

3.1.1. Kwaliteit (kwa): Als er afval wordt geplaatst op plekken waar dit niet voor bedoeld is, wordt het uiterlijk van de gemeente aangetast. Hierdoor wordt de kwaliteit van de gemeente minder. De gemeente wil ervoor zorgen dat alles er netjes uitziet, maar ook dat het veilig is en aanvoelt. Zo heeft 'D&Bgedrag' een artikel geschreven over dat minder zwerfafval een veiliger gevoel geeft. Zwerfafval zorgt voor een negatieve invloed op de leefbaarheid. Bron: Horstman, J., & Wijnen, M. (z.d.). Minder zwerfvuil en een veiliger gevoel met één aanpak. Dijksterhuis en Van Baaren Gedrag, van Minder zwerfvuil en een veiliger gevoel | D&B