lager schoolkind (6-12 jaar)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
lager schoolkind (6-12 jaar) Door Mind Map: lager schoolkind (6-12 jaar)

1. lichamelijke en motorische ontwikkeling

1.1. lichamelijke gegevens

1.1.1. strekkingsfase

1.1.1.1. robuuster en stabieler

1.1.2. tandenwissel

1.1.2.1. rond 6 jaar

1.1.2.2. eerst snij-, dan hoektanden erna kiezen

1.2. motorische ontwikkeling

1.2.1. rond 6 jaar fijne & grove motoriek volledig ontwikkeld

1.2.1.1. fijne motoriek

1.2.1.1.1. grotere precisie

1.2.1.1.2. verbeterde coördinatie tussen grote & kleine spieren

1.2.1.2. grove motoriek

1.2.1.2.1. betere reactiesnelheid

1.2.1.2.2. betere evenwichtsbeheersing

1.2.1.3. betere oog- handcoördinatie

1.2.1.3.1. handig in spelactiviteiten

1.2.1.4. activiteitenfase (9-12 j)

1.2.1.4.1. kenmerken

1.2.1.5. meer lichaamsbesef

1.2.1.5.1. meer bewust van eigen bewegingen

1.2.1.6. beoordeeld zijn eigen mogelijkheden heel kritisch

1.2.1.6.1. kan grenzen van zichzelf zelf vastleggen

1.2.1.7. eigen bewegingen beter coördineren

1.2.1.7.1. synchrone bewegingen van armen en benen

2. sociale en emotionele ontwikkeling

2.1. sociale ontwikkeling

2.1.1. peergroep

2.1.1.1. zelfwaardering opbouwen

2.1.1.1.1. invloed van pesten is zeer groot

2.1.1.2. wat men alleen leert met de peergroep

2.1.1.2.1. sociale vaardigheden

2.1.1.2.2. socialisatie van agressie

2.1.1.2.3. seksuele socialisatie

2.1.2. evolutie van de peer-groep-relaties

2.1.2.1. 6 à 8 j

2.1.2.1.1. geen zelfgekozen relatie

2.1.2.2. 9 à 10 j

2.1.2.2.1. groepen vormen op basis van interesses of gebeurtenissen

2.1.2.3. 10 à 12 j

2.1.2.3.1. tweedelige vriendschappen

2.1.3. het belang van het groepsleven voor de ontwikkeling

2.1.3.1. overwinning van egocentrisme

2.1.3.1.1. 'samen beleven'

2.1.3.2. andere houding tegenover volwassenen

2.1.3.2.1. ongehoorzaamheid

2.1.3.3. relatie met de ouders veranderd

2.1.3.3.1. gevoel van afhankelijkheid vermindert

2.2. emotionele ontwikkeling

2.2.1. periode van emotioneel evenwicht

2.2.2. plichtsbewust

2.2.3. 9 j: vormt een persoonlijkheid

2.2.3.1. trekt zich los van peer-groep

2.2.3.1.1. voelt zich meer een individu

2.2.3.2. ontluikende identiteitsvorming

2.2.4. 10 à 11 jaar

2.2.4.1. voelt zich goed

2.2.4.2. sterk : is de oudste van de lagere school

2.2.5. in prepuberteit & puberteit

2.2.5.1. eerste lichamelijke veranderingen

2.2.5.1.1. voorbode van veranderingen op alle domeinen

2.2.5.2. meisjes vroeger dan jongens

2.2.5.3. grote onzekerheid