Systeemdenken

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Systeemdenken Door Mind Map: Systeemdenken

1. Wat

1.1. Denkwijze

1.1.1. Geheel > aparte delen

1.1.2. Relaties tussen elementen

1.1.3. Dynamisch

1.1.4. Terugkoppelingsmechanismen e.a.

1.2. Systeem

1.2.1. Componenten

1.2.2. Connecties

1.2.3. Doel

2. Waarom

2.1. Wereldbeeld verruimen en verdiepen

2.2. intigrerende visie: functie en relatie

3. Lespraktijk

3.1. Belang van visualisatie

3.2. Actief aan het werk

3.3. Overleg

4. Werkvormen

4.1. Touwtjesspel

4.1.1. 3 cirkels

4.1.2. Onderlinge verbanden en spanningen

4.1.3. Vb. LPD 3e graad AA/NW: 3. Het ontstaan van de geosfeer, atmosfeer en hydrosfeer in verband brengen met vulkanisme.

4.2. Concept maps

4.2.1. Organiseren en structureren van kennis

4.2.2. Voorkennis!

4.2.3. Context Focus Question Verbindingswoorden Cross links Trial and error Terugkoppelingsmechanismen

4.2.4. Vb. LPD 3e graad AA/NW: 3. Het ontstaan van de geosfeer, atmosfeer en hydrosfeer in verband brengen met vulkanisme. AA: 15 Aantonen hoe het warmtetransport in de troposfeer verloopt. 16. Aantonen dat oceanen het klimaat beïnvloeden via de waterkringloop en de thermo- haliene circulatie.

4.3. Causale diagrammen

4.3.1. Bijzondere vorm van concept maps

4.3.2. Informatie visueel organiseren -> hogere denkprocessen

4.3.3. Richtlijnen: - zorgvuldig variabelen kiezen - Variabelen maar 1x gebruiken - pijlen = relaties - = toename, -= afname - Terugkoppelingsmechanismen

4.3.4. Vb. LPD 3e graad AA/NW: 3. Het ontstaan van de geosfeer, atmosfeer en hydrosfeer in verband brengen met vulkanisme.

4.4. Mysteries

4.4.1. Bevorderd geografisch redeneren

4.4.2. Start met vraag -> probleem

4.4.3. Redeneren in kleine groepjes

4.4.4. Feedback van LK !

4.4.5. Geen 1 juist resultaat

4.4.6. Vb. LPD 3e graad AA/NW: 32 Vanuit actuele geopolitieke situaties, de ruimtelijke impact van grote wereldvraag- stukken (i.v.m. voedsel- en watervoorziening, energie en grondstoffen, sociaal – eco- nomische verschillen, ecologie) afleiden.

4.5. Duurzaamheids Hoger Lager

4.5.1. Discussiemethodiek

4.5.2. Is de volgende kaart duurzamer of niet?

4.5.3. 2 groepen

4.5.4. Lln bepalen juist/fout

4.5.5. Vb. LPD 3e graad AA/NW: 34 Beoordelen of oplossingen voor het bestudeerde wereldvraagstuk duurzaam zijn of niet.

5. Aandachtspunten

5.1. Causale diagrammen: +/- verkeerd interpreteren

5.2. Gradueel te werk gaan

5.3. Afwisseling

5.4. Aandacht voor vastzetten van leerstof

5.5. Schema is geen leerstof. De relaties en verbanden wel.