Invloed rooster Voortgezet Onderwijs

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Invloed rooster Voortgezet Onderwijs Door Mind Map: Invloed rooster Voortgezet Onderwijs

1. Vakverbreding: persoonlijke ontwikkeling docenten

1.1. Didactisch vermogen uitgebreid met coaching

2. Omvang lestijd

2.1. Hoe wordt de invulling van het vak?

3. Effect leerresultaten leerlingen

4. (Opnieuw) opleiden van docenten

5. Tevredenheid medewerkers

6. Tevredenheid leerlingen

7. Werkdruk medewerkers

8. Loopbaanperspectieven

9. Bepaalt aantal contactmomenten leerlingen

10. Verschillende soorten roosters

10.1. Traditionele roosters

10.2. Blokroosters

10.3. Flexroosters

10.4. Hybride roosters

11. Leseffectiviteit

12. Evt. aanpassing onderwijsproces