Sociologische Criminologie

sociologische criminologie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Sociologische Criminologie Door Mind Map: Sociologische Criminologie

1. Chicago School

1.1. Een stad groeit volgens een serie van concentrische cirkels die elk hun eigen sociale en culturele karakteristieken hebben. (Concentrische zone theorie)

1.2. Shaw & McKay: de overgangszone is het gevolg van sociale ontwrichting wat als gevolg had de hoge criminaliteitscijfers. Culturele transmissie. (sociale desorganisatie theorie)

1.2.1. Theorie van Kornhauser (community control): de theorie van Shaw & McKay bestaan uit 2 elementen. Ten eerste dat criminaliteit ontstaat in buurten waar sprake is van sociale ontwrichting en een gebrek aan sociale controle. Ten tweede dat delinquent gedrag wordt wordt ondersteund door de gezamenlijke waarden en normen van de bewoners uit de buurt.

1.2.1.1. 5 kenmerken die buurten met hoge criminaliteitscijfers karakteriseren: bevolkingsdichtheid, armoede, gemengde functies, snelle wisseling van de bevolking en verval.

1.2.1.1.1. sampson

2. Controle theorieën

2.1. Crimineel gedrag is normaal en je kunt het verwachten, tenzij er bepaalde controlemechanismen actief zijn.

2.1.1. Theorie van Nye: aan het merendeel van criminaliteit ligt onvoldoende sociale controle ten grondslag en wordt delinquent gedrag zelden door positieve factoren veroorzaakt.

2.1.1.1. De containment theory van Reckless: er bestaan beschermende factoren die mensen in de gelgenheid stellen zich te verweren tegen de verlokkingen van criminaliteit. (externe beheersing en innerlijke beheersing)

2.1.1.1.1. Sociale controletheorie van Hirschi: mogelijkheden voor deviant gedrag ontstaan als de bindingen van een individu met de samenleving zwak of verbroken zijn.