Beleid, Missie en Visie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Beleid, Missie en Visie Door Mind Map: Beleid, Missie en Visie

1. Missie, AM richt zich op jongeren uit Arnhem. De focus ligt voornamelijk op jongeren met een lage SES in de kwetsbare wijken. We hanteren een topsportvisie in het aanbod voor de jongeren. We hebben als doel: ´De jongeren in Arnhem maatschappelijk fit te krijgen door te trainen, wedstrijden te spelen, reflecteren op eigen handelen en weer doorgaan.`

2. Visie, Kinderen en jongeren die een thuis hebben, zichzelf kunnen ontwikkelen en zich veilig en ondersteund voelen. Ouders die vertrouwen hebben in zichzelf als opvoeder, die veiligheid kunnen bieden en zich ondersteund weten door hun omgeving. Op eigen kracht verder kunnen met vertrouwen in de toekomst.

3. Beleid, We benaderen jongeren op een holistische manier. Dit betekent dat we voor alle aspecten in hun levens aandacht hebben, we geloven immers dat alles met elkaar verbonden is. Hieraan gekoppeld speelt de presentietheorie van Baart (2004) een belangrijke rol. Wij bouwen een vertrouwensrelatie, zodat de ander zich gezien en gehoord voelt.