Vraag: Past de vraag of de 'broedmachines' die uitreisden naar IS 'ons' medelijden verdienen in d...

Ons argumentatieschema (Kreulen)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vraag: Past de vraag of de 'broedmachines' die uitreisden naar IS 'ons' medelijden verdienen in de manier waarop de Trouw-redactie de lezer wil aanspreken? Door Mind Map: Vraag: Past de vraag of de 'broedmachines' die uitreisden naar IS 'ons' medelijden verdienen in de manier waarop de Trouw-redactie de lezer wil aanspreken?

1. Propositie 1. De kop 'Irak-doden' is problematisch

1.1. 1.1. [VOOR] Net als de 'broedmachines' kan deze kop de indruk wekken dat het de krant niet om de mensen zelf gaat.

1.2. 1.2. [VOOR] Een lezeres klaagde over de kop, omdat die niet aangeeft dat het om onschuldige burgers gaat.

1.3. 1.3. [VOOR] Ook de chef zelf zegt dat 'burgerslachtoffers' een betere aanduiding zou zijn geweest.

1.4. 1.3.1 [TEGEN] Maar hij zegt ook dat de kop onvermijdelijk is in de beperkte ruimte op de voorpagina.

1.5. 1.4. [TEGEN] In het artikel zelf wordt benadrukt dat het om burgerslachtoffers gaat.

2. Propositie 4. Een nieuw artikel over de onschuldige burgerslachtoffers en de nabestaanden had niet misstaan, naast de ruime aandacht voor de politieke discussie

2.1. 4.1. [VOOR] Het is de vraag of naast de politieke discussie de slachtoffers van het Nederlandse bombardement wel genoeg in beeld zijn gekomen.

2.2. 4.2. [TEGEN] De redactie moet roeien met de riemen die ze heeft; het is nu eenmaal een omstandigheid dat Trouw niemand in de buurt heeft.

2.2.1. 4.2.1 [TEGEN] Chef Buitenland: In het ideale geval was dit dorp bezocht, maar de krant heeft op dit moment niemand in de buurt.

2.2.2. 4.2.2. [TEGEN] De correspondente in de regio bezocht het gebied vorig jaar, en na de eerste berichten over de Nederlandse rol zocht ze telefonisch contact met Hawija.

2.2.3. 4.2.3. [WEERLEGGING 4.2] Dat had wellicht in een andere vorm kunnen zijn in bezoek aan de regio.

2.3. 4.3. [VOOR] De politieke discussie in Nederland krijgt inderdaad veel aandacht.

2.3.1. 4.3.1. [VOOR] De gevolgen van de bombardementen kregen al eerder aandacht in de krant.

2.4. 4.4. [VOOR] Voor de redactie voelt het als herhaling, de lezer kan daar anders tegenaan kijken.

3. '2.9.1.1. [VOOR] 'we'-gebruik als het om een opgelegd regel gaat is niet vergelijkbaar met ''we''-gebruik als het om een vrije keuze gaat.

4. Propositie 2. Lezers aanspreken met de vraag 'moeten we medelijden hebben met de IS-vrouwen?' is problematisch

4.1. 2.1. [VOOR] Het roept de vraag op: wie zijn ''we'' dan eigenlijk?

4.1.1. 2.1.1. [VOOR] Het roept de vraag op: Behoort tot die groep bijvoorbeeld ook de familie van de vrouwen die Nederlands staatsburger kunnen zijn?

4.2. 2.2. [TEGEN] De internetredacteur die de nieuwsbrief maakte, dacht aan de Nederlanders die de nieuwsbrief lezen.

4.3. 2.3. [TEGEN] De internetredacteur wijst erop dat de aanhef een pakkende kop moet zijn.

4.4. 2.4. [TEGEN] De internetredacteur wijst erop dat de kop onder stevige druk moet worden gemaakt.

4.5. 2.5. [TEGEN] De internetredacteur wijst erop dat de kop niet mag dubbelen met de kop die al boven het artikel staat.

4.6. 2.5. [VOOR] De internetredacteur kan zich voorstellen dat de 'we'-vorm bij dit onderwerp minder geschikt is en inderdaad sommigen uitsluit.

4.7. 2.6. [TEGEN] De internetredacteur acht het onvermijdelijk dat deze aanhef soms wat kort door de bocht is.

4.7.1. 2.6.1. [TEGEN] Dat is nodig om op internet belangstelling te trekken.

4.8. 2.7. [VOOR] Het doet geen recht aan de diversiteit die de krant wil bereiken

4.8.1. 2.7.1. [VOOR] Gebruik van het woord ''wij'' kan suggereren dat ''de'' Nederlander een uniform standpunt moet innemen over deze kwestie.

4.8.1.1. 2.7.1.1. [VOOR] Met als gevolg dat de familie van de uitreizigster niet tot deze groep behoort.

4.9. 2.8. [VOOR] Het kan op een andere manier wel pakkend.

4.9.1. 2.8.1. [VOOR] Dat laat de kop ''Wie zit er achter de sluier van de IS-vrouw'' zien die in de krant verscheen.

4.10. 2.9. [VOOR] We gaan weer 100 rijden, maar we bepalen zelf wel hoe we over deze vrouwen denken.

4.10.1. '2.9.1. [VOOR] Het gebruik van ''we'' in ''we gaan weer 100 rijden'' en het gebruik van ''we'' in ''Moeten we medelijden hebben met IS-vrouwen'' is niet vergelijkbaar.

5. Propositie 3. De kop in de nieuwsbrief waarin over de IS-vrouwen wordt gesproken als broedmachines is problematisch

5.1. 3.1. [VOOR] De typering is niet flatteus.

5.2. 3.2. [VOOR] De internetredacteur overlegde al met de collega die de kop bedacht had.

5.2.1. 3.2.1. [WEERLEGGING] Maar die wees hem erop dat de term in het stuk gebruikt wordt, dus het bleef staan.

5.3. 3.3. [TEGEN] Het is precies wat er in het stuk beschreven wordt.

5.3.1. 3.3.1. [WEERLEGGING 3.2.] Maar in combinatie met de aanhef 'we' worden de vrouwen wel heel sterk als 'zij' betiteld.

5.4. 3.4. [VOOR] De kop 'broedmachines' kan de indruk wekken dat het de krant niet om de mensen zelf gaat.

5.5. 3.4.1. [VOOR] De krant moet waken voor een gefingeerd groepsgevoel.

5.5.1. 3.4.2. [VOOR] De vrouwen die naar deze groep afreisden moet de krant beschrijven als mensen en niet als objecten.

5.6. 3.5. [VOOR] We gaan weer 100 rijden, maar we bepalen zelf wel hoe we over deze vrouwen denken.

5.6.1. '3.5.1. [VOOR] Het gebruik van ''we'' in ''we gaan weer 100 rijden'' en het gebruik van ''we'' in ''Moeten we medelijden hebben met IS-vrouwen'' is niet vergelijkbaar.

5.6.1.1. '3.5.1.1. [VOOR] 'we'-gebruik als het om een opgelegd regel gaat is niet vergelijkbaar met ''we''-gebruik als het om een vrije keuze gaat.