Kwaliteit(smangementsysteem)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kwaliteit(smangementsysteem) Door Mind Map: Kwaliteit(smangementsysteem)

1. Procesbeschrijving

1.1. Procedures

1.1.1. Werkinstructies

1.1.1.1. Soorten

1.1.1.1.1. Protocollen

1.1.1.1.2. Voorschriften

1.1.1.1.3. Logboeken

1.1.1.2. In Process Controle (IPC)

2. Quality by design

2.1. Good Manufacturing Practice (GMP)

2.2. Validatie

3. Veiligheid(scultuur)

3.1. Afwijkingen

3.1.1. Incidenten

3.1.1.1. Portaal voor Patiëntveiligheid

3.1.1.2. Melding Incidenten Patiënten (MIP)

3.1.1.3. Veilig Melden Incidenten (VIM)

3.1.2. Calamiteiten

3.1.2.1. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

3.1.3. (medicatie)fouten

3.1.4. Klachten

3.1.4.1. Klanttevredenheidsonderzoek

3.1.5. Complicaties

3.2. CAPA

3.2.1. Correctieve acties

3.2.1.1. Recall

3.2.1.2. 5 E's o Empathie o Erkenning o Explicatie o Er toe doen o Excuses

3.2.2. Preventieve acties

3.2.2.1. Blokkade

3.2.2.1.1. Zachte blokkade

3.2.2.1.2. Harde blokkade

3.3. Risico-analyse (RI&E)

3.3.1. Prospectief

3.3.1.1. SAFER

3.3.1.2. Bowtie

3.3.1.3. HFMEA methode

3.3.1.4. Visgraatdiagram

3.3.1.4.1. 4 M's: Mens, Machine, Methode, Materiaal

3.3.2. Retrospectief

3.3.2.1. Root Cause Analysis (RCA)

3.3.2.1.1. Swiss Cheese model

3.3.2.1.2. SIRE

3.3.2.2. DAM

3.3.2.3. PRISMA

3.3.2.4. Bowtie

3.3.2.5. Visgraatdiagram

3.4. Indicatoren

3.4.1. Structuurindicator

3.4.2. Procesindicator

3.4.3. Uitkomstindicator

4. Audits

4.1. Intern

4.2. Extern

4.3. Jaarverslag

4.4. Jaarplan

4.5. Kwaliteitshandboek

5. Structuur-Proces-uitkomst model

5.1. ISO model

5.2. HKZ model

5.3. INK model

5.4. PDCA

5.4.1. PLAN

5.4.2. DO

5.4.3. CHECK

5.4.4. ACT

6. Normen

6.1. ISO

6.1.1. Certificering: ISO9001/EN 15224

6.2. NEN

6.3. NAN

6.4. NIAZ